<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Janet Yellen กล่าวว่า สหรัฐฯ สามารถคุ้มครองเงินฝากในธนาคารขนาดเล็กได้ทั้งหมด หากเกิด “Bankrun”

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Janet Yellen รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวในการปราศรัยต่อสมาคมธนาคารอเมริกันเมื่อวันอังคารว่า รัฐบาลพร้อมที่จะค้ำประกันเงินฝากเพิ่มเติมหากวิกฤตธนาคารเลวร้ายลง

หลังจากเกิดความล้มเหลวของธนาคารรายใหญ่หลายแห่งรวมถึงธนาคาร Silicon Valley Bank และธนาคาร Signature Bank ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เข้ามาแทรกแซงและรับประกันเงินฝากทั้งหมดของธนาคารที่ล่มสลายทั้งสองแห่ง ซึ่งเกินขีดจำกัดความคุ้มครองของ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ที่กำหนดไว้ที่ 250,000 ดอลลาร์ต่อบัญชี 

“… ระบบธนาคารของสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง” Yellen กล่าวยืนยัน

อย่างไรก็ตามมีรายงานจาก Bloomberg เมื่อวันจันทร์ว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังกำลังสำรวจวิธีการขยายความคุ้มครองการประกัน FDIC ไปยังเงินฝากทั้งหมดเป็นการชั่วคราว

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารขนาดกลาง Coalition of America ขอให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางขยายการประกัน FDIC ให้ครอบคลุมเงินฝากทั้งหมดในอีก 2 ปีข้างหน้า 

“นี่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องได้ความเชื่อมั่นจากผู้ฝากเงินกลับคืนมา เพื่อหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกและวิกฤติต่อไป” ทางธนาคารกล่าว 

นอกจากนี้ Blaine Luetkemeyer สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลทำประกันเงินฝากทุกธนาคารในประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการดำเนินการกับธนาคารขนาดเล็ก

อย่างไรก็ตาม  Yellen ปฏิเสธเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่ารัฐบาลจะรับประกันเงินฝากทั้งหมดในกรณีที่ธนาคารล้มเหลวในอนาคต

ที่มา : bitcoin.com