<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คนจริง ! อดีต CTO ของ Coinbase เดิมพันเงิน 1 ล้าน USDC เพื่อพนันว่า Bitcoin จะพุ่งแตะ $1 ล้านใน 90 วัน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

แม้ว่าราคา Bitcoin จะร่วงลงมาจาก 28,600 ดอลลาร์ แตะจุดต่ำสุดที่ 26,600 ในช่วงดึกของเมื่อวานนี้ จนทำเอาหลายคนใจหายใจคว่ำ

แต่คนในวงการ Crypto หลายคน ก็ยังเชื่อว่า Bitcoin จะสามารถพุ่งทะลุแตะ 1 ล้านดอลลาร์ได้ในที่สุด และหนึ่งในนั้นคือ Balaji Srinivasan อดีตประธานฝ่ายเทคโนโลยีของ Coinbase ซึ่งนอกจากเขาจะเชื่อว่า Bitcoin สามารถทำราคา 1 ล้านดอลลาร์ได้แล้ว เขายังเชื่อว่า Bitcoin จะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ระดับนั้นภายใน 90 วันนี้อีกด้วย

เขาให้เหตุผลในการทำนายในครั้งนี้เอาไว้ว่า สถานการณ์ของการธนาคารที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดจากการที่ธนาคาร ธนาคารกลางสหรัฐฯ และหน่วยงานทางกฎหมายด้านธนาคาร ทำการโกหกต่อผู้ฝากเงินและผู้ถือดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากกลุ่มธนาคารเหล่านี้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น แต่กลับปกปิดข้อมูลทางการเงินของธนาคารที่กำลังขาดสภาพคล่องและกำลังจะล่มสลายเอาไว้

เขายังได้เปรียบเทียบกลุ่มธนาคารกับ Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX ที่เคยนำเงินของผู้ใช้บริการไปใช้อย่างไม่ถูกต้องอีกด้วย โดยกล่าวว่า กลุ่มธนาคารเหล่านี้ นำเงินที่ผู้ใช้บริการฝากไปซื้อตั๋วเงินคลังระยะยาว ที่เขามองว่าเป็น “Shitcoin” ที่ร้ายแรงที่สุด ตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งเป็นช่วงที่เงินถูก “พิมพ์” ออกมาเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้คำนึงว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะทำการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในภายหลัง

นอกจากนี้ เขายังมองว่า อัตราเงินเฟ้อที่กำลังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ จะทำให้ Bitcoin ถูกนำมาใช้งานจริงมากขึ้นอีกด้วย เห็นได้จากการที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ เริ่มซื้อ Bitcoin เอาไว้ในกองทุนป้องกันความเสี่ยง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เขาจึงเชื่อว่า Bitcoin จะสามารถพุ่งแตะ 1 ล้านดอลลาร์ได้ภายใน 90 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตทางการธนาคารสหรัฐฯ เขายังได้ทำการ “พนัน” กับผู้ติดตามทวีตของเขาอีกด้วยว่า เขาจะมอบเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์ ให้แก่กลุ่มที่แย้งเขาผ่านการทำสัญญา Smart contract หาก Bitcoin ไม่สามารถทำราคา 1 ล้านดอลลาร์ได้ภายใน 90 วัน 

การเดิมพันในครั้งนี้ จึงถือเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในวงการ Crypto ที่น่าจับตามองเลยทีเดียว

อ้างอิง: