<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

แฟน ๆ เหรียญชิบะเตรียมเฮ! Shibarium จะเบิร์น 70% ของค่าธรรมเนียมพื้นฐาน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เอกสารของ Shibarium ระบุว่าค่าธรรมเนียมของ Shibarium จะถูกกว่า Ethereum ถึง 10,000 เท่า และค่าธรรมเนียมจะถูกแบ่งออกเป็นค่าธรรมเนียมพื้นฐานและ Priority fees

ค่าธรรมเนียมพื้นฐานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบนบล็อกเชน เมื่อผู้ใช้ทำธุรกรรมบนเครือข่าย ค่าธรรมเนียมพื้นฐานจะถูกล็อกเอาไว้บน Shibarium และส่วน Prority fees จะถูกจ่ายให้กับผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่าย

สิ่งที่ทำให้แฟน ๆ เหรียญชิบะตื่นเต้นก็คือธรรมเนียมพื้นฐานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดย 70% ของค่าธรรมเนียมพื้นฐานจะถูกนำไปเบิร์น และอีก 30% จะถูกเก็บไว้เพื่อบำรุงรักษาเครือข่าย

ในกระบวนการนี้ เหรียญ BONE ที่ถูกเก็บไว้จะถูกส่งไปยัง L1 ของ Ethereum ซึ่งจะมีการเปลี่ยนเป็นเหรียญ SHIB อัตโนมัติ และเหรียญจำนวนนี้จะถูกนำไปเบิร์น

การพัฒนาด้านอื่น ๆ ของเหรียญ Shiba Inu

Chain ID ของ Shiba testnet ได้เปลี่ยนจาก 917 เป็น 719

นาย Kaal Dhairya นักพัฒนาเหรียญ SHIB กล่าวว่า Chain ID ใหม่จะถูกใช้กับ Shibarium Beta 

หลังจากมีปล่อยข่าว FUD ในหมู่แฟน ๆ ของเหรียญ Shiba Inu นาย Shytoshi Kusama ผู้สร้างเหรียญ SHIB จึงได้เปิดตัว Discord ไว้สำหรับเป็นช่องทางเกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับ Shibarium

Shiba Eternity เป็นเกม CCG ของเหรียญ Shiba Inu ที่ได้เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม 2022 ปัจจุบันได้มีการอัปเดตถึงเวอร์ชัน 1.1.7 โดยได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเกมและทำให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับเกมได้ดียิ่งขึ้น

Source: U.Today