<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เจ้ามือกระหน่ำช้อนซื้อ Arbitrum รวมกว่า 13 ล้าน ARB หลังเหรียญเริ่มเปิดให้เทรดบนเว็บเทรดหลายเจ้า

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นักลงทุนรายใหญ่ได้กว้านซื้อเหรียญ Arbitrum ร่วมหลักล้าน ARB ในเวลาเพียงหนึ่งวันหลังจากเหรียญถูกแจกจ่ายไปยังมือของผู้ใช้

บริการตรวจสอบบล็อกเชน Lookonchain ได้แชร์ข้อมูลเจ้ามือ 5 อันต้น ๆ ที่กว้านซื้อ Arbitrum ในช่วงวันที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาได้กว้านเหรียญไปรวมกว่า 13.31 ล้าน ARB มูลค่ากว่า 17.54 ล้านดอลลาร์

Arbitrum นั้นเป็นโซลูชั่นปรับขนาดเลเยอร์ 2 ที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum 

ตามข้อมูลของ Lookonchain นั้นธุรกรรมของเจ้ามือรายใหญ่ที่เกิดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นคือการช้อนซื้อ Arbitrum ไปกว่า 4.94 ล้าน ARB มูลค่ารวมกว่า 6.79 ล้านดอลลาร์โดยการใช้ Ethereum กว่า 3.700 ในการเทรดเป็น Arbitrum

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนั้นพบว่าเจ้ามือรายดังกล่าวช้อนซื้อ ARB ที่ราคาเฉลี่ย $1.38

ในส่วนของการช้อนซื้อโดยฝีมือเจ้ามืออีก 4 รายที่เหลือนั้น Lookonchain ได้รายงานว่าเจ้ามือได้ใช้ USDC และ USDT ในการช้อนซื้อ ARB

เจ้ามือรายหนึ่งช้อนซื้อ ARB ไปกว่า 2.74 ล้าน ARB โดยใช้เหรียญ USDC มูลค่ารวมกว่า 3.52 ล้านดอลลาร์

เจ้ามืออีกรายได้ช้อนซื้อ Arbitrum ไปกว่า 2.61 ล้าน ARB มูลค่ารวมกว่า 3.56 ลัานดอลลาร์โดยใช้เหรียญ USDC และ USDT ซื้อที่ราคาเฉลี่ย $1.28

เจ้ามือรายที่ 4 ได้ช้อนซื้อ Arbitrum ไปรวมกว่า 1.53 ล้าน ARB ด้วย USDC มูลค่ากว่า 1.95 ล้านดอลลาร์ที่ราคาเข้าซื้อเฉลี่ย $1.28 

เจ้ามือรายสุดท้ายได้ช้อนซื้อ Arbitrum รวม 1.49 ล้าน ARB โดยใช้ USDC ในการซื้อมูลค่ากว่า 1.99 ล้าน ที่ราคาเข้าซื้อเฉลี่ย $1.33 

ที่มา : DailyHodl