<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

CEO ของ OpenAI ชี้ ! SVB ล่มสลายเพราะ “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี”

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Sam Altman CEO ของ OpenAI บริษัทผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนา ChatGPT ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการล่มสลายของ Silicon Valley Bank (SVB) หนึ่งในธนาคารชื่อดังที่เป็นมิตรต่อบริษัทเทคโนโลยีและ Crypto พร้อมคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในการให้สัมภาษณ์กับรายการพ็อดแคสต์ Lex Fridman เมื่อวันที่ 25 มีนาคม เขากล่าวว่า การล่มสลายลงอย่างรวดเร็วของ SVB ได้เผยให้เห็นถึงความสำคัญในการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกของหน่วยงานกำกับดูแล โดยระบุว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ SVB ล่มสลายนั้น ไม่ได้มีอยู่ในวิกฤตการเงินปี 2008

เขาชี้ให้เห็นว่า ความเร็วในการล่มสลายของ SVB นั้น มาจากอิทธิพลของแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่าง Twitter และแอปพลิเคชันการธนาคาร ซึ่งไม่เคยมีอยู่ในปี 2008

เขายังได้ระบุด้วยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และการที่เหล่าผู้มีอำนาจขาดความตระหนักรู้ในความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

เขาเชื่อว่า นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มาจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดย Artificial General Intelligence (AGI) พร้อมแสดงความกังวลในความพร้อมต่อการรับมือความเปลี่ยนแปลงของผู้มีอำนาจ

“หนึ่งในหลายบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์การล่มสลายของ SVB คือ ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และการที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำ ผู้นำทางธุรกิจ หน่วยงานทางกฎหมาย หรืออะไรก็ตาม มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนี้น้อยขนาดไหน ผมไม่คิดว่าคนที่อยู่ในอำนาจเหล่านี้จะรับรู้ว่าโลกใบนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด”

เขายังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่เหล่าผู้นำและหน่วยงานทางกฎหมาย จะต้องมีข้อมูลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และรับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมและสังคมอีกด้วย

ที่มา: Finbold