<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Address ของผู้ใช้เกือบ 1 ล้านรายถือ Bitcoin มากกว่า 1 BTC แล้วในตอนนี้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

การยืนหยัดอย่างยาวนานของ Bitcoin ที่ราคาต่ำกว่า $24,000 ทำให้มีโอกาสที่เพียงพอสำหรับผู้ถือรายย่อยในการเพิ่มขนาด position พวกเขา โดยข้อมูลบนเครือข่ายได้แสดงให้เห็น

ขณะนี้ address ของผู้ใช้ที่ถือ Bitcoin อยู่เกือบ 1 ล้านรายได้ถือครอง Bitcoin มากกว่า 1 BTC ซึ่งส่วนใหญ่สะสมเหรียญในช่วงระหว่างปี 2021-2023

การเติบโตของรายย่อย

จากข้อมูล on-chain ที่จัดทำโดย LookIntoBitcoin นั้นระบุว่ามี address Bitcoin จำนวนกว่า 991,670 address ที่ถือครองมากกว่า 1 BTC ณ วันที่ 29 มีนาคม ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ Bitcoin ก่อตั้งขึ้นและมี BTC เข้าสู่เครือข่ายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษหลังจากเกิดการล่มสลายของ FTX ซึ่งเป็นเว็บเทรดคริปโตยักษ์ใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน ทำให้ยอดตัวเลข address จาก 915,110 ที่ถือ Bitcoin ตั้งแต่ 1 BTC เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนเพิ่มขึ้นมาเป็น 961,756 address เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม เหตุการณ์ดังกล่าวผลักดันให้ราคาของ Bitcoin ลดลงเหลือ $15,500 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งนี่เป็นการเพิ่มโอกาสให้ HODLer ได้เก็บสะสม sats กันมากขึ้น

ผู้ผลิต hardware wallet แต่ละรายก็สามารถทำยอดขายได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันหลังจากการล่มสลายของ FTX ซึ่งบ่งชี้ว่าสื่งนี้ก่อให้เกิดการผลักดันในวงกว้างไปยัง wallet ส่วนตัวมากกว่า wallet บนเว็บเทรดแบบรวมศูนย์

สิ่งนี้สามารถช่วยอธิบายการเติบโตของจำนวนเหรียญบน address ของนักลงทุนรายเล็กได้ เนื่องจากการเว็บเทรดมักจะรวม BTC ของผู้ใช้หลายพันคนเข้าด้วยกันใน address blockchain เดียวในแต่ละครั้ง

ที่มา : CryptoPotato