<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Vitalik Buterin กล่าวถึง ผลกระทบของ zk-EVM ที่มีต่อการกระจายอำนาจและความปลอดภัย

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum กล่าวว่า เขาต้องการเห็น zero-knowledge Ethereum Virtual Machines (zk-EVMs) ที่สร้างขึ้นบนเลเยอร์แรกของ Ethereum เพื่อเร่งกระบวนการตรวจสอบบนบล็อกเชนพื้นฐาน โดย Buterin กล่าวว่าการเพิ่ม zk-EVM เข้ามานั้นจะช่วยเพิ่มความเร็วของกระบวนการตรวจสอบในชั้น base layer ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ก็ใช่ว่าจะมาพร้อมกับข้อดีเสมอไป

Buterin เขียนอธิบายในโพสต์เมื่อวันที่ 31 มีนาคมว่า “เป็นไปได้” ที่จะผสานรวม zk-EVM บน  base layer โดยไม่จำเป็นต้องมีการทำข้อตกลงระหว่างฝ่ายต่าง ๆ (compromising) ที่อาจเกิดความเสี่ยงกับการกระจายอำนาจ (decentralization) และความปลอดภัย โดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ Ethereum Virtual Machines สามารถดำเนินการตาม smart contract บนบล็อกเชนด้วยวิธี ZK proofs

Ethereum ได้รับการพัฒนาด้วย “multi-client philosophy” เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายจะมีการกระจายอำนาจในระดับโปรโตคอล ทั้งนี้ Buterin ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า

“เมื่อรวม zk-EVMs เข้ากับ layer 1 ของ Ethereum เกิดขึ้น zk-EVMs de-facto จะกลายเป็น Ethereum client ประเภทที่สาม ซึ่งจะมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของเครือข่ายพอ ๆ กับ execution clients และ consensus clients ในปัจจุบัน”

consensus clients คือ client ที่ใช้ในกลไก proof-of-stake เพื่อให้แน่ใจว่า node ในเครือข่ายจะเห็น ในขณะที่ execution clients จะส่งธุรกรรมใหม่ไปยังเครือข่าย เพื่อดำเนินการใน standard EVM และเก็บสำเนาสถานะล่าสุดของบล็อกเชน

สำหรับการสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบ zk-EVM ที่ชั้น base layer ของ Ethereum ผู้ก่อตั้ง Buterin ได้พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสีย โดยเริ่มจากอธิบายว่า zk-EVM จะทำการ “clearinghouse” ที่ layer 1 ก่อนจะส่งต่อกิจกรรมเกือบทั้งหมดไปยัง layer 2

Buterin กล่าวว่าแอปพลิเคชันจำนวนมากที่ใช้ layer1 จะ “ไม่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ” และในกรณีที่ค่าธรรมเนียม gas สูงเกินไป เงินทุนมูลค่าไม่กี่ร้อยดอลลาร์หรือน้อยกว่านั้นก็อาจจะทำให้ธุรกรรม “ติดขัด” ได้

Buterin อธิบายว่า zk-EVM จะต้องเป็นระบบแบบ “เปิด” เนื่องจาก clients แต่ละประเภทมีกรณีการใช้งาน zk-EVM ที่แตกต่างกัน และ clients แต่ละประเภทจะต้องรอ proof ที่เข้ากันได้กับการใช้งานของตนเอง ก่อนที่จะยอมรับบล็อกว่าถูกต้อง

Buterin กล่าวว่าเขาชอบโซลูชันนี้ เพราะมันจะไม่ละทิ้งกระบวนทัศน์ “multi-client” อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานแบบเปิดจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า clients ใหม่ได้รับการพัฒนา ซึ่งจะทำให้ Ethereum มีความกระจายอำนาจมากขึ้นที่ชั้น base layer

Buterin กล่าวว่า zkEVM อาจเป็นทางออกของ “The Verge” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโร้ดแมพสำหรับการอัปเกรดเครือข่ายของ Ethereum ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การตรวจสอบที่ base layer สามารถทำได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน Buterin ยอมรับว่าโครงสร้างพื้นฐาน zk-EVM อาจทำให้เกิดปัญหาข้อมูลขาดประสิทธิภาพและปัญหาแฝงอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าความท้าทายเหล่านั้นจะไม่ “ยากเกินไป” ที่จะเอาชนะ

ที่มา: cointelegraph