<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Hester Peirce กรรมาธิการ SEC ไม่เห็นด้วยกับมาตรการต่อต้านคริปโตของ Gary Gensler

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

กรรมาธิการ Hester Peirce หรือที่รู้จักกันในนาม ‘เจ้าแม่ คริปโต’ ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการต่อต้านคริปโตของนาย Gary Gensler ประธาน SEC

ในการปราศรัยครั้งล่าสุด เธอได้ตำหนิหน่วยงานกำกับดูแลที่ปรับคำนิยามของ “Exchange” ที่หมายถึงกระดานเทรด ให้รวม DeFi Protocols เข้าไปด้วย

ตามที่เธอกล่าวไว้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้เทคโนโลยีไม่เดินไปข้างหน้าและมันจะทำให้เกิดการรวมศูนย์และทำให้ตลาดเกือบความซบเซา

“ความซบเซา การรวมศูนย์ การย้ายออกนอกประเทศ และการสูญเสียจะเป็นคำพูดหลักของการพูดในครั้งนี้ แทนที่จะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหมือนที่เราควรทำในอดีต เรากลับทำให้ไม่พัฒนา เกิดความซบเซา เกิดการรวมศูนย์ และทำให้ผู้คนย้ายออกจากประเทศ มันทำให้เทคโนโลยีตายลง ดังนั้นฉันไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้”

นาง Peirce ได้กล่าวว่าข้อเสนอของ SEC อาจละเมิดการคุ้มครองแก้ไขครั้งแรก โดยจัดหมวดหมู่ Blockchain Ecosystems ให้เป็นหนึ่งใน ‘กลุ่ม’ ซึ่งจะสร้างความคลุมเครือเกี่ยวกับสิทธิ์ในการพูดของ SEC

“ความคลุมเครือของหนังสือที่เผยแพร่ทำลายการคุ้มครองการแก้ไขครั้งแรกขั้นพื้นฐาน ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องใน Blockchain Ecosystems เป็นส่วนหนึ่งของ ‘กลุ่ม’ มันจึงสร้างความคลุมเครืออย่างมากเกี่ยวกับคำพูดที่ต้องมีการอนุมัติล่วงหน้าจากรัฐบาล ซึ่งจะทำให้คำพูดที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญถูกตีตกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

จากข้อมูลของเธอ มาตรการล่าสุดของ SEC จะทำให้ธุรกิจถูกปิดกั้น เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับที่มีอยู่ได้

“คณะกรรมาธิการจะจริงจังเกี่ยวกับการควบคุมและจะไม่ทำลาย เราจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้กฎเกณฑ์ของพวกเราซึ่งได้รับการพัฒนามาตั้งแต่อดีตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความเสี่ยงของนักลงทุนและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม โดยอาจมีการปรับแต่งเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเทคโนโลยีด้านการเงินใหม่ ๆ”

“คณะกรรมาธิการแห่งทศวรรษที่ 1990 เข้าใจหลักการพื้นฐานนี้และสร้างพื้นที่สำหรับนวัตกรรมที่สำคัญในการซื้อขายหลักทรัพย์ ในทางกลับกัน การพูดในครั้งนี้ก็มองว่าโมเดลธุรกิจใด ๆ ก็ตามที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของข้อกำหนดที่มีอยู่จะไม่ได้อยู่ในตลาดของเรา”

Source: DailyHodl