<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ไม่ง้อดอลลาร์ ! รัสเซียเสนอร่างกฎหมายใหม่ อนุญาตให้ใช้ Crypto ทำการค้าระหว่างประเทศ

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ดูเหมือนว่าในปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกจะกำลังเริ่มพิจารณาสกุลเงินหรือการชำระเงินรูปแบบใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับภาคการค้าระหว่างประเทศ และในแง่หนึ่งประเทศเหล่านี้ต้องการที่จะลดอิทธิพลของสกุลเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ เพื่อทำการค้าระหว่างกัน ซึ่งการเสนอร่างกฎหมายนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มการยอมรับ Crypto ในทั่วโลก

แน่นอนว่ารัสเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังพิจารณาในเรื่องนี้เช่นกัน โดยรายงานล่าสุดเปิดเผยว่า ธนาคารกลางรัสเซียกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่าง Crypto ในการชำระเงินระหว่างประเทศ และมีการร่างกฎหมายเอาไว้แล้วอีกด้วย

Elvira Nabiullina ประธานธนาคารกลางรัสเซีย ได้กล่าวในงานว่า หน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลในการชำระเงินกับหน่วยงานต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกรอบของ Sandbox แม้ว่าธนาคารกลางรัสเซียจะทำการต่อต้านการใช้ Crypto ในประเทศก็ตาม ซึ่งหมายความว่า สถาบันพิเศษ จะถูกก่อตั้งขึ้นในรัสเซียเพื่อทำการขุดและส่ง Crypto ไปยังหน่วยงานต่างประเทศ

นอกจากนี้ ธนาคารกลางรัสเซีย ยังได้มีการปรึกษากับทางรัฐบาลด้วยว่า อาจเพิ่มการอนุญาตให้สถาบันใดสามารถขุดและส่ง-รับ Crypto ได้ โดยรายงานนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า สถาบันที่จะกระทำการเหล่านี้ อาจจะต้องรับความไว้วางใจจากรัฐบาลก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

นอกจากสกุลเงินดิจิทัลแล้ว รัสเซียยังสนับสนุนการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยในการแถลงการณ์ล่าสุด Vladimir Putin ประธานาธิบดีรัสเซีย ได้กล่าวว่า การส่งออกสินค้า 2 ใน 3 ระหว่างรัสเซียและจีนจะมีการชำระเงินด้วยเงินสกุลรูเบิลและหยวน พร้อมกล่าวว่า รัสเซียสนับสนุนการใช้เงินสกุลหยวนในการชำระเงินกับรัสเซีย ประเทศในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา

ในด้านของ CBDC ธนาคารกลางรัสเซียคาดว่า จะมีการนำร่องใช้ดิจิทัลรูเบิลในเร็ว ๆ นี้ โดยกระบวนการทดสอบจะเริ่มหลังจาก กรอบกฎหมายได้ถูกนำมาใช้งานในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม


ที่มา: Watcher.Guru