<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Binance เปิดตัว “Sensei” แชทบอท AI ที่ช่วยให้การค้นหาข้อมูลด้าน Crypto เป็นเรื่องง่าย

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Binance เปิดตัวแชทบอท AI ที่ขับเคลื่อนด้วย ChatGPT ในชื่อ “Sensei” ตามประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน

แชทบอทตัวนี้ มีจุดประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่บน Binance Academy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีบล็อกเชนของบริษัท

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง Sensei ได้ผ่านการคลิกบนไอคอนหุ่นยนต์ที่มุมขวาล่างของเพจ Binance Academy

หลังจากได้รับคำสั่งแล้ว แชทบอทตัวนี้จะทำการสรุปเนื้อหาพร้อมแนบลิงก์ของบทความที่เกี่ยวข้อง 3 บทความจากเว็บไซต์ของ Binance Academy

Changpeng Zhao CEO ของ Binance เคยพูดเปรย ๆ ไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่า ทางบริษัทอาจทำการใช้ AI มากขึ้น โดยในขณะนั้น เขากล่าวว่า Binance ได้มีการใช้ AI ในด้านลูกค้าสัมพันธ์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และได้ให้บริการ AI ด้านงานศิลป์ในชื่อ Bicasso ที่สามารถสร้าง NFT ให้แก่ผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน Binance กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องคดีทางกฎหมายจากหน่วยงานของสหรัฐฯ ฐานให้ข้อมูลบางอย่างแก่ผู้ใช้บริการ โดยหน่วยงานของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Binance ได้แนะนำให้ผู้ใช้บริการใช้แอปสนทนาที่มีรูปแบบเป็นส่วนตัวและแนะนำผู้ใช้ให้ใช้ VPN ในการหลบเลี่ยงกฎหมายของสหรัฐฯ 

ดังนั้นการใช้ ChatGPT และ AI จึงอาจทำให้ Binance ถูกหน่วยงานรัฐโจมตีมากขึ้น หาก AI เหล่านี้มีการใช้ข้อมูลในลักษณะที่ไม่เหมาะสม


ที่มา: CryptoSlate