<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

4 คำถามสัมภาษณ์ทั่วไปที่ไม่ควรพลาดหากคุณกำลังก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม Web 3.0 

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

หากคุณกำลังสนใจที่จะสัมภาษณ์งานที่เกี่ยวกับ Web 3.0 โดยทั่วไปแล้วมักจะมีคำถามที่มุ่งประเมินความรู้และความเข้าใจของผู้สมัครเกี่ยวกับเทคโนโลยี DeFi บล็อกเชน และ Smart contract 

เมื่อสัมภาษณ์งาน Web 3.0 สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นบริษัที่คุณกำลังสัมภาษณ์มักจะถามคำถามเหล่านี้กับคุณเพื่อทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามที่เขาคาดหวังหรือไม่

คำถามเหล่านี้มักคลอบคลุมถึงความเจ้าใจเกี่ยว Web 3.0 และประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในแอป DeFi และ Smart contract 

คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศของ Web3 อย่างไร และคุณเห็นว่าระบบนิเวศดังกล่าวจะมีการพัฒนาอย่างไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

นี่เป็นหนึ่งในคำถามที่สำคัญที่สุดที่คุณอาจถูกถามระหว่างการสัมภาษณ์งานกับ Web3 เพราะมันทดสอบความคุ้นเคยของคุณกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับรู้ของคุณเกี่ยวกับการพัฒนาที่เป็นไปได้ในอนาคต

ทั้งนี้ผู้สัมภาษณ์อาจต้องการผู้สมัครที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับระบบนิเวศ Web3 รวมถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน DApps และสัญญาอัจฉริยะ

แม้ว่านี่อาจแสดงถึงความสามารถของคุณในการติดตามแนวโน้มการตลาดใหม่ ๆ ได้แต่พวกเขาอาจสนใจมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างออกไปซึ่งอาจช่วยพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในปีต่อ ๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น 

ดังนั้นอย่างลืมที่จะตอบคำถามนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงความเข้าใจ Web 3.0 อย่างลึกซึ้งให้กินใจกรรมการ

คุณเคยผ่านประสบการณ์พัฒนา DApps และ Smart contract อย่างไร

ผู้สัมภาษณ์อาจสนใจที่จะเข้าใจทักษะของคุณในภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Solidity ซึ่งใช้ในการเขียน Smart contract สำหรับ DApps บนเครือข่าย Ethereum

ในการตอบคำถามนี้ ให้เริ่มด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในการสร้างหรือสนับสนุน DApps และสัญญาอัจฉริยะ เน้นโครงการเฉพาะใดๆ ที่คุณได้ทำ ภาษาโปรแกรมที่คุณใช้ และผลงานที่คุณทำ

นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ DApps และความแตกต่างจากเว็บแอปพลิเคชันแบบเดิม ซึ่งในส่วนนี้คุณจำเป็นต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับ Web 3.0 ให้ได้มากที่สุด

คุณเคยผ่านประสบการณ์ด้านบล็อกเชนอย่างไรบ้าง และโปรเจกต์ที่ใช้บล็อกเชนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

คำถามนี้ประเมินประสบการณ์จริงในการใช้บล็อกเชน รวมถึงความสามารถในการสร้างหรือสนับสนุนความคิดริเริ่มโดยอาศัยเทคโนโลยี และ Smart contract หรือใช้แพลตฟอร์มบล็อกเชนเพื่อแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง

การอธิบายภูมิหลังของคุณในการทำงานกับบล็อกเชนโดยสังเขปก่อนที่จะเน้นโครงการหรือความสำเร็จที่สำคัญที่สุดบางรายการของคุณ รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่คุณพบและวิธีที่คุณเอาชนะมัน นั่นถือเป็นการแสดงทักษะการทำงานเป็นทีมของคุณเมื่อใช้บล็อกเชน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเข้าใจในรูปแบบการทำงานของคุณมากยิ่งขึ้น

สุดท้ายอย่าลืมที่จะมุ่งเน้นไปที่วิธีที่คุณรวมเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจระหว่างสัมภาษณ์ไปด้วยได้

คุณดำเนินการเพิ่มความปลอดภัยและ Scaling Web 3.0 อย่างไร

ผู้สัมภาษณ์อาจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและความสามารถในการ Scaling เครือข่าย เช่น Smart contract หรือโซลูชันต่าง ๆ เพื่อสามารถอธิบายปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

โดยหากคุณสามารถอธิบายและปรับปรุงประสิทธิภาพของ DApps หรือวิธีที่คุณสร้างโปรโตคอลความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยของ DApps ได้เป็นอย่างดีก็จะทำให้สามารถทำให้เข้าใจระบบนิเวศได้มากยิ่งขึ้น 

คำถามนี้มีไว้เพื่อวัดว่าคุณแก้ปัญหาได้ดีเพียงใด แต่อย่างไรก็ตามการทำงานร่วมกันเป็นทีมและประสบการณ์ในโครงการ Web3 ที่ประสบความสำเร็จมักเป็นตัววัดผลอันดับแรก ๆ 

สุดท้ายนี้ อย่าลืมแสดงความรักที่มีต่อเทคโนโลยี Web3 และความตั้งใจของคุณที่จะทำงานในด้านนี้ต่อไป  อีกทั้งอย่าลืมที่จะพัฒนา Hard skill และ Soft Skill อยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้พลาดเทคโนโลยีใหม่ ๆ