<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้พิพากษาสหรัฐฯ อนุญาตให้ Bittrex กู้ยืมเงิน 7 ล้านดอลลาร์เพื่อเริ่มการคืนเงินให้กับเจ้าหนี้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Bittrex กระดานเทรดคริปโตที่ล้มละลายจะสามารถรับเงินกู้ 7 ล้านดอลลาร์ได้แล้วตามการอนุมัติจากผู้พิพากษาศาลล้มละลายสหรัฐฯ 

Brendan Shannon ผู้พิพากษาศาลล้มละลายสหรัฐฯ กล่าวระหว่างการพิจารณาคดีว่า Bittrex จะได้รับอนุญาตให้รับ 250 BTC มูลค่า 7 ล้านดอลลาร์จากบริษัทแม่ Aquila Holdings

ในการพิจารณาคดีในเดือนมิถุนายน Bittrex จะพยายามขอรับ 450 BTC มูลค่า 12 ล้านดอลลาร์ด้วยการขอสินเชื่อครั้งที่สอง ซึ่งหากคำขอสินเชื่อนี้ได้รับการยอมรับ ยอดรวมของเงินกู้จะเท่ากับ 19 ล้านดอลลาร์

แม้ว่า Bittrex จะอ้างว่าสามารถชำระคืนลูกค้าทั้งหมดด้วยสกุลเงินดิจิทัล แต่มีการกล่าวกันว่าเงินกู้ดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกในการล้มละลายโดยไม่มีปัญหาใด ๆ

Bittrex อาจเลิกดำเนินการในสหรัฐฯ?

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระดานเทรดคริปโตได้ยื่นขอล้มละลายในบทที่ 11 ในเขตเดลาแวร์ โดยการล้มละลายส่งผลกระทบต่อบริษัท Bittrex, Inc ในซีแอตเติล อีกทั้งยังมีบริษัท Bittrex สองแห่งในมอลตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่า Desolation Holdings LLC

อย่างไรก็ตาม Bittrex Global GmbH ซึ่งเป็นบริษัทกระดานเทรดคริปโตระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในลิกเตนสไตน์ ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในคำร้อง ซึ่งทำให้นักลงทุนยังคงกังวลว่าผลกระทบทั้งหมดจะยังไม่จบสิ้น

William Shihara อดีต CEO และผู้ก่อตั้งของ Bittrex ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ตั้งข้อหาละเมิดสินทรัพย์ โดย Bittrex, Inc. และ Bittrex Global ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนตาม SEC

อย่างไรก็ตามกระดานเทรดดังกล่าวยังถูกตั้งข้อหาละเมิด Bank Mystery Act โดย US Depository’s Office of Unfamiliar Resources Control (OFAC) และ Monetary Violations Implementation Organization (FinCEN) ในเดือนตุลาคม และยินยอมที่จะจ่ายเงินประมาณ 29 ล้านดอลลาร์ในการยุติคดี

โดยกระดานเทรดระบุไว้ในเดือนมีนาคมว่าจะหยุดดำเนินการในสหรัฐอเมริกาภายในวันที่ 30 เมษายน โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนด้านกำระเบียบในประเทศ

ทั้งนี้ผู้อ่านควรทราบว่าผู้พิพากษา Shannon ตกลงเป็นพิเศษที่จะอนุญาตให้กู้ยืมเงิน Bitcoin เนื่องจากคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น อัตราดอกเบี้ยต่ำและการป้องกันความผันผวน โดยเมื่อ Bittrex จะชำระคืนเงินกู้ไม่เกินกว่า 110% ของมูลค่า Bitcoin ในปัจจุบัน