<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

สภานิติบัญญัติ Texas เตรียมโหวตให้เพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลใน Texas Bill of Rights แล้ว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐเท็กซัสโหวตให้เพิ่มสกุลเงินดิจิทัลใน Bill of Rights ของรัฐ โดยให้สิทธิ์แก่บุคคลในการใช้สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum สำหรับการซื้อขายเท่านั้น

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาได้ลงคะแนนเสียงเพื่อแก้ไข Bill of Rights ของรัฐ และเพิ่มบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของบุคคลในการครอบครอง เก็บรักษา และใช้สกุลเงินดิจิทัล การตัดสินใจมีขึ้นในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม

ตามร่างกฎหมาย HJR 146 ซึ่งนำเสนอโดยผู้แทนของรัฐ Giovani Capriglione ประกาศว่าบุคคลทั่วไปมีสิทธิที่จะใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งรวมถึงสกุลเงินดิจิทัล เงินสด เหรียญ หรือทองคำแท่ง สำหรับการซื้อขายและทำสัญญาสินค้าและบริการ และไม่สามารถละเมิดสิทธิ์นี้ได้

เอกสารดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุน 139 เสียง โดยมีเพียง 2 เสียงที่ไม่เห็นด้วย และมีข้อความว่า “ไม่มีรัฐบาลใดที่จะห้ามหรือขัดขวางการเป็นเจ้าของหรือการถือครองเงินหรือสกุลเงินอื่นในรูปแบบใด ปริมาณเท่าใด”

Texas Bill of Rights ปกป้องเสรีภาพที่จำเป็น เช่น เสรีภาพในการพูด ศาสนา และสื่อ ซึ่งคล้ายกับ Bill of Rights ของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามในเท็กซัสยังได้รวมถึงสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยทันที และสิทธิ์ในการครอบครองและพกพาอาวุธเพื่อป้องกันตนเอง

หาก Texas Bill of Rights ผ่านและกลายเป็นกฎหมาย การแก้ไขล่าสุดจะให้สิทธิ์แก่ชาว Texans ในการใช้สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin

ทั้งนี้ Tom Glass ผู้ก่อตั้งกลุ่มการบังคับใช้รัฐธรรมนูญของรัฐเท็กซัสตามที่ได้ตั้งข้อสังเกตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม ว่ามีการลงคะแนนเสียงของสภาอีกหนึ่งครั้งใน HJR 146 จากนั้นจะเข้าสู่วุฒิสภาและการลงคะแนนเสียงของประชาชน

ในคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับร่างกฎหมาย Glass ระบุว่ามีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากการรวมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ ถือครอง และใช้สกุลเงินดิจิทัลใน Texas Bill of Rights เพื่อโต้แย้งทางกฎหมายในศาลยุติธรรมของรัฐบาลกลาง 

สิ่งนี้ทำให้ข้อโต้แย้งนี้จะเรียกการแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐครั้งที่ 9 ซึ่งยอมรับการมีอยู่ของสิทธิตามธรรมชาตินอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในการแก้ไขครั้งที่ 8 รอบแรก

ตามที่กลุ่มการบังคับใช้รัฐธรรมนูญของเท็กซัสการรวมสกุลเงินดิจิทัลใน Texas Bill of Rights เป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางการเงินของพวกเขา 

ทั้งนี้พวกเขาระบุว่าการใช้สกุลเงินทางเลือกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องความมั่งคั่งที่ชาวเท็กซัสได้ทำงานอย่างหนักเพื่อสะสมเงินดอลลาร์ที่กำลังเฟ้ออย่างรุนแรง 

อย่างไรก็ตามชาว Texas จะไม่เพียงแต่พึ่งพาบริการทางการเงินจากธนาคารชั้นนำระดับโลกอีกต่อไปแต่จะสามารถนำเงินของพวกเขาไปเก็บรักษาไว้ในรูปของสินทรัพย์ดิจิทัลได้อีกด้วย