<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นักยุทธศาสตร์กองทุนระดับโลกเตือนว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างกะทันหันจะส่งผลดีต่อ Bitcoin

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นาย Jurrien Timmer ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระดับมหาภาคของบริษัทกองทุน Fidelity กล่าวว่าการที่ FED ปรับอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงอย่างกะทันหันจะทำให้ทองคำและ Bitcoin กลายเป็นตลาดกระทิง

นาย Timmer ได้ทวีตว่า ทองคำและ Bitcoin สามารถไปได้ไกลว่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ เกือบทั้งหมดจนถึงปีนี้

เขากล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะตัดสินใจว่าจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ง่ายต่อการชำระหนี้

จากข้อมูลของนาย Timmer การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED อาจส่งผลเสียต่อเงินดอลลาร์และผลักดันให้ทองคำและ Bitcoin มีราคาสูงขึ้น

“หากประเทศทำการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างกะทันหันเพื่อชำระหนี้จำนวนมหาศาล มันจะบ่อนทำลายความเป็นอิสระของ FED หากเป็นแบบนั้นจะทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะถูกเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง และนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ Bitcoin และทองคำพร้อมสำหรับการออกเดินทาง”

ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีภาระหนี้มากเกินไปหนี้นั้นจำเป็นต้องถูกลดค่าลง หรือทำให้มันเกินกว่า GDP ที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเหตุการณ์ในทศวรรษที่ 1940 เป็นอีกบทเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับเรื่องนั้น 

ผู้กำหนดนโยบายทั้งสองฝ่ายต้องรักษาอำนาจการใช้จ่ายในยุคนั้นหรือต้นทุนหนี้ที่สูงขึ้น บางที่นี่อาจเป็นสิ่งที่ทองคำและ Bitcoin กำลังบอกเรา”

นาย Timmer ยังกล่าวว่าในอดีต FED มีข้อจำกัดในระดับหนึ่งอยู่แล้วเมื่อพูดถึงนโยบายทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เขาเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลงแล้วและ FED กำลังจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

Source: DailyHodl