<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้เชี่ยวชาญเตือน ! AI อาจสร้างความสับสนให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวสหรัฐฯ ในปี 2024

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

วิศวกรคอมพิวเตอร์และนักรัฐศาสตร์ที่มีความสนใจในเทคโนโลยี ได้กล่าวเตือนมาร่วมปีแล้วว่า เครื่องมือ AI ที่มีประสิทธิภาพสูงอาจทำให้ทุกคนสามารถสร้างภาพ วิดีโอ หรือเสียงปลอมที่มีความสมจริงมากพอจะหลอกผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้หลงเชื่อ  โดยเฉพาะเมื่อเครื่องมือเหล่านี้มีต้นทุนต่ำ รวดเร็ว และง่ายต่อการแพร่ลงบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ในปี 2024 

“พวกเราไม่ได้มีความพร้อมต่อสิ่งนี้” A.J. Nash รองประธานฝ่ายข่าวกรองของ ZeroFox บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กล่าวเตือน “สำหรับผม ความสามารถในการสร้างเสียงและวิดีโอคือ ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ เมื่อคุณสามารถสร้างมันได้ในสเกลใหญ่ขึ้นและเผยแพร่ลงบนโซเชียลมีเดีย มันจะก่อให้เกิดผลกระทบใหญ่หลวง”

ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI สามารถยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ AI ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสื่อปลอมที่มีจุดประสงค์ในการทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสับสน, ใส่ร้ายผู้สมัคร หรือยุยงปลุกปั่นทำให้เกิดความรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว

“จะเกิดอะไรขึ้น หาก Elon Musk โทรหาคุณเป็นการส่วนตัวและขอให้คุณลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง” Oren Etzioni ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Allen Institute for AI กล่าว “ผู้คนจำนวนมากจะหลงเชื่อ แม้ว่านั่นจะไม่ใช่เสียงของเขาจริง ๆ ก็ตาม”

“สิ่งสำคัญคือ พวกเราต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี” Yvette Clarke โฆษกของรัฐบาลสหรัฐฯ กล่าว “พวกเราต้องมีเครื่องมือสำหรับป้องกัน ผู้คนสามารถถูกหลอกได้โดยใช้เวลาไม่กี่วินาที พวกเขายุ่งอยู่กับชีวิตของพวกเขาและไม่มีเวลามาตรวจสอบข้อมูลทุกชิ้น AI ถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมือง มันสามารถก่อกวนได้เป็นอย่างมาก”


ที่มา: VOA