<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้เชี่ยวชาญจาก Fidelity เตือนการทึ่อัตราดอกเบี้ยลดฮวบกระทันหันจะส่งผลดีต่อ Bitcoin และทองคำ

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Jurrien Timmer ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาคของ Fidelity กล่าวว่าการที่ Fed เปลี่ยนกลับไปลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงจะจุดชนวนให้เกิดขาขึ้นทั้งทองคำและ Bitcoin (BTC)

Timmer บอกกับผู้ติดตามใน Twitter ทั้ง 162,000 คนของเขาว่า Bitcoin และทองคำจะทำราคาออกมาได้ดีที่สุดจากในบรรดาสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดในเวลาที่เหลือของปีนี้

เขากล่าวว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสามารถทำให้ไปในทิศทางที่ดีได้โดยรัฐบาลสหรัฐฯต้องตัดสินใจว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ง่ายต่อการชำระหนี้

Timmer กล่าวว่าการกลับมาใช้มาตรการทางการเงินที่เข้มงวดของ Fed อาจส่งผลเสียต่อเงินดอลลาร์และจะดันให้ BTC และทองคำราคาปรับตัวสูงขึ้น

“หากสหรัฐฯต้องการเดินไปข้างหน้าพวกเขาต้องเร่งด่วนลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงเพื่อชำระหนี้จำนวนมหาศาลและนั่นอาจบ่อนทำลายความเป็นอิสระของ Fed ในสถานการณ์เช่นนี้” 

“คงเป็นเรื่องง่ายที่จะได้เห็นเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะถูกระงับอีกครั้ง นั่นจะกระตุ้นให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นและถ้า Bitcoin ถูกมองเป็นหลุมหลบภัยไม่ต่างจากทองคำ มันก็สมเหตุสมผลที่ Bitcoin จะปรับตัวขึ้นไปพร้อม ๆ กับทองคำจากข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าเมื่อภาระหนี้มากเกินไปหนี้นั้นจำเป็นต้องถูกลดค่าลงหรือควรโตเกินกว่า GDP เล็กน้อย”

Timmer ยังกล่าวด้วยว่า ในอดีต Fed มี “ข้อจำกัดในระดับปานกลาง” อยู่แล้วเมื่อพูดถึงนโยบายการเงินอย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดน้อยถอยลงแล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าความเข้มงวดในนโยบายการเงินของ Fed กำลังจะกลับมาแล้ว

ที่มา : DailyHodl