<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

แจกจริงไม่มีกั๊ก! Bitkub Academy จัดกิจกรรม “USDC Special Campaign” รับฟรีสูงสุด 40 USDC

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เชื่อว่าหลายคนที่พลาดกิจกรรมของทาง Bitkub Academy ในครั้งนี้จะต้องเสียใจทีหลังเป็นแน่ เพราะโอกาสดี ๆ ในการรับเหรียญ USDC ไปแบบฟรี ๆ อาจไม่มีอีกแล้วก็เป็นได้ ดังนั้นถ้าหากใครเริ่มสนใจกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาแล้ว ก็มาทำความเข้าใจรายละเอียดไปพร้อมกับสยามบล็อกเชนกันได้เลย

USDC Special Campaign

ในวันนี้ ทาง Bitkub Academy จัดกิจกรรม “USDC Special Campaign” เพื่อตอบแทนลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน โดยสำหรับคนที่ Subscribe Learn to Earn Package ก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. สามารถรับฟรีสูงสุด 40 USDC ต่อบัญชี และสำหรับลูกค้าปัจจุบัน หรือลูกค้าที่ Subscribe ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:00น. เป็นต้นไป สามารถรับฟรีสูงสุด 10 USDC ต่อบัญชี

สำหรับใครที่สนใจกิจกรรม USDC Special Campaign สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

USDC Special Main Quiz

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบันของทาง Bitkub Academy ไม่ควรพลาด คือ กิจกรรม “USDC Special Main Quiz” ที่ลูกค้าเก่าสามารถรับรางวัลได้สูงสุด 40 USDC ต่อคน และลูกค้าปัจจุบันสามารถรับรางวัลได้สูงสุด 10 USDC ต่อคน โดยรายละเอียดสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มมีดังนี้

กลุ่มลูกค้าเก่า

ลูกค้าเก่าของทาง Bitkub Academy ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม USDC Special Main Quiz จะต้องเป็นผู้ที่สมัคร Package สมาชิกบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. โดยผู้เข้าร่วมจะต้องตอบคำถามบน Main Quiz ให้ถูกต้องตามจำนวนข้อที่บริษัทกำหนด โดยเกณฑ์การให้รางวัลมีสัดส่วนดังนี้

ลูกค้าที่สมัคร Package ระยะเวลา 12 เดือน ได้รับรางวัล x4 รับสูงสุด 40 USDC

ลูกค้าที่สมัคร Package ระยะเวลา 6 เดือน ได้รับรางวัล x3 รับสูงสุด 30 USDC

ลูกค้าที่สมัคร Package ระยะเวลา 1 เดือน ได้รับรางวัล x1.5 รับสูงสุด 15 USDC

ถ้าหากลูกค้าเก่าคนไหนสนใจรับเหรียญ USDC ฟรี สามารถเข้าร่วมกิจกรรม USDC Special Main Quiz ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566

กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

ลูกค้าปัจจุบันของทาง Bitkub Academy ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม USDC Special Main Quiz จะต้องเป็นผู้ที่สมัคร Package สมาชิกบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์หลังจากวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องตอบคำถามบน Main Quiz ให้ถูกต้องตามจำนวนข้อที่บริษัทกำหนด โดยเกณฑ์การให้รางวัลมีสัดส่วนดังนี้

1. ตอบถูก 10 ข้อ ได้รับ 10 USDC

2. ตอบถูก 9 ข้อ ได้รับ 9 USDC

3. ตอบถูก 8 ข้อ ได้รับ 8 USDC

ถ้าหากลูกค้าปัจจุบันคนไหนสนใจรับเหรียญ USDC ฟรี สามารถเข้าร่วมกิจกรรม USDC Special Main Quiz ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม Bitkub Academy USDC Special Campaign สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ bitkubacademy

  • เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่: bitkubacademy.com
  • สามารถสมัคร Package ได้ที่: subscription
  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Learn to Earn ได้ที่: learntoearn-feature

ติดตาม Bitkub Academy ได้ที่

ที่มา: bitkubacademy