<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ลาวมุ่งพัฒนา “บล็อกเชน 4.0” หวังยกระดับการเงินดิจิทัลของประเทศ

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม รัฐบาลลาว ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากบล็อกเชน 4.0 เป็นครั้งแรกที่เมืองเวียงจันทร์ โดยในการประชุม ซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรี Sonexay Siphandone และได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนรวมถึงผู้นำจากแผนกเศรษฐกิจหลัก ๆ ของประเทศมาร่วมงานด้วย

จากการรายงานของ MetaBank บริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติสิงคโปร์ จุดประสงค์หลักของการประชุมนี้ อยู่ที่การเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของลาวด้วยการยกระดับเทคโนโลยี นอกจากนี้ งานประชุมนี้ ยังได้มีการแนวคิดบล็อกเชน 4.0 โดยเน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันในแบบเปิดเผยและวางรากฐานประเทศให้อยู่ในฐานะผู้กระตุ้นและได้รับประโยชน์จากภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีของโลก

MetaBank เป็นหน่วยงานพาร์ทเนอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีของลาว โดยทั้งสองหน่วยงานวางแผนที่จะสร้างศูนย์การวิจัยและพัฒนาบล็อกเชนเพื่อสนับสนุนแนวคิดบล็อกเชน 4.0 ของประเทศ

การประชุมนี้ ยังได้ระบุเป้าหมายหลายประการในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของลาว รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเส้นทางรายได้ใหม่ของกระทรวงการคลัง เพิ่มเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะสั้น การประชุมนี้ ยังได้เสนอการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปเทคโนโลยี บล็อกเชน ที่จะเข้ามารับผิดชอบในด้านการรับประกันว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมไปถึงการร่างกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล

ในระหว่างการประชุม Sonexay Siphandone ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวมเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับกระบวนการของรัฐ และนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานและให้บริการประชาชนเป็นวงกว้าง เขาระบุว่า การเปิดรับเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้ลาวบรรลุแผนการ 5 ปีฉบับที่ 9 ที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศลาว

ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศลาวได้ดำเนินขั้นตอนสำคัญในการรวมเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกัน โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Soramitsu บริษัทซอร์ฟแวร์ด้านการเงินของญี่ปุ่น ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับธนาคารกลางลาว เพื่อเปิดตัวโปรเจกต์ Proof-of-Concept สำหรับการสร้าง CBDC ที่เรียกว่า “DLak” ซึ่งจะถูกนำมาแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เป็นสกุลเงินเฟียต และใช้ในการทำธุรกรรมแบบ Real-time ด้วยการสร้างความร่วมมือกับผู้ขายในการใช้ QR code และแอปพลิเคชันที่รองรับ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการกับความล่าช้าในการทำธุรกรรมดิจิทัลในลาว ซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ อาจจะต้องใช้เวลาร่วมเดือนจึงจะสำเร็จ


ที่มา: Cointelegraph