<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นักวิจัยสหรัฐฯ นำเสนอเทคโนโลยี ‘ควอนตัม’ มาใช้ตรวจสอบฉันทามติ PoW ของ Bitcoin

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในอดีตการสุ่มตัวอย่างโบซอน (Boson sampling) ถือเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไข เนื่องจากการสุ่มตัวอย่างโบซอนถือเป็นโมเดลที่จำกัดสำหรับการคำนวณควอนตัม ทว่าในตอนนี้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถนำควอนตัมคอมพิวเตอร์มาสู่เครือข่ายบล็อกเชนได้สำเร็จ

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ได้ทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีควอนตัม BTQ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งก็คือ การตรวจสอบ Proof-of-Work (PoW) แบบใหม่สำหรับฉันทามติบล็อกเชนที่อาศัยเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์นี้มีชื่อว่า “Proof-of-work consensus by quantum sampling” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับระบบที่ผู้เขียนอธิบายว่า “ให้ความเร็วและประหยัดพลังงานได้อย่างมหาศาล เมื่อเทียบกับการคำนวณด้วยฮาร์ดแวร์แบบคลาสสิก”

นักวิจัยกล่าวว่าอัลกอริทึมสำหรับแก้สมการของฉันทามติ PoW ในปัจจุบันนั้นสามารถทำได้ช้ามาก อีกทั้งยังต้องใช้ทรัพยากรในการคำนวณเป็นจำนวนมาก

“ในขณะที่แผน PoW แบบคลาสสิกเช่น Bitcoin นั้นไม่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน แต่แผน PoW ที่ใช้การสุ่มตัวอย่างโบซอนของเราจะสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าเมื่อนำไปใช้กับฮาร์ดแวร์ควอนตัม”

ตามรายงาน ความได้เปรียบเชิงควอนตัมที่ได้จากโปรเจกต์นี้จะช่วยเพิ่มความยากในการขุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถ “รักษาเวลาการขุดบล็อกให้สม่ำเสมอ” เมื่อจำนวนนักขุดเพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของ “นักขุดควอนตัม”

การสุ่มตัวอย่างโบซอนไม่ใช่กระบวนการใหม่ แต่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้กับเครือข่ายบล็อกเชนนั้นถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ ทั้งนี้การสุ่มตัวอย่างโบซอนแสดงให้เห็นถึงสัญญาในแอปพลิเคชันควอนตัมคอมพิวเตอร์จำนวนมาก แต่ถึงกระนั้น ในฐานะที่เป็นโซลูชันควอนตัมคอมพิวติ้งที่ไม่ใช่แบบสากล ศักยภาพจึงถูกจำกัดไว้เฉพาะในบางโดเมน 

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของนักวิจัย แนวคิดนี้อาจเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับแอปพลิเคชันบล็อกเชนที่รองรับ Quantum Proof-of-Work ในอนาคต และอาจลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการขุดบนบล็อกเชน Bitcoin และ chain ที่คล้ายกัน

นอกเหนือจากข้อได้เปรียบด้านควอนตัมแล้ว ฮาร์ดแวร์ควอนตัมยังมีข้อได้เปรียบด้านลักษณะของการทำงานของการขุดบล็อกเชนในคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอีกด้วย โดยข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งในปัจจุบัน คือ ความสามารถในการ “คำนวณล่วงหน้า”

นักวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่าการขุดคือปัญหาที่ “ปราศจากความคืบหน้า” เพราะไม่ว่าจะแก้สมการบล็อกเชนกี่ครั้ง คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมที่ประมวลผลก็ไม่เคยแก้สมการได้ดีไปกว่านั้นเลย

แม้ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมีความท้าทายอย่างมากในด้านการพัฒนา อีกทั้งการสร้างและการบำรุงรักษายังต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้จะสามารถตรวจสอบฉันทามติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบแบบเดิม ๆ อย่างแน่นอน

ที่มา: cointelegraph