<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ราคาเหรียญ CRV พุ่งแรงกว่า 22% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่เจ้ามือพากันถอนเหรียญออกจาก Binance

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

CRV ซึ่งเป็นเหรียญดั้งเดิมของ Curve Finance ซึ่งเป็น DEX ที่โฟกัาไปที่ Stablecoins กำลังสลับคราบของภาพเดือนสิงหาคมที่ไม่น่าจดจำและกำลังจุดสูงสุดที่สูงขึ้นเมื่อเขียนเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมาจะพบว่า CRV ราคาเพิ่มขึ้น 22% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้น 10% ใน สัปดาห์ที่แล้วอย่างเดียว

ประจวบเหมาะกับมีการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นจากเจ้ามือในการโอนย้าย CRV ออกจาก Binance ซึ่งเป็นเว็บเทรด crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

เจ้ามือขนของออกจาก Binance

จากข้อมูลของ The Data Nerd ผู้ติดตามการเคลื่อนไหวของเจ้ามือ พบว่าเจ้ามือได้โอน CRV จำนวน 1.542 ล้าน CRV มูลค่าประมาณ $684,000 ออกจาก Binance หลังจากนั้นเจ้ามือซึ่งถูกระบุ address เพียงแค่ “0x171” ก็ได้เพิ่มสภาพคล่องให้กับ Curve Finance

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้ามือได้จัดหาสภาพคล่องให้กับ Curve Finance อย่างแข็งขัน โดยได้มีการให้ CRV จำนวน 5.36 ล้าน CRV มูลค่า 2.27 ล้านดอลลาร์กับทางแพลตฟอร์ม

https://twitter.com/OnchainDataNerd/status/1705199178253779043/photo/1

CRV เป็น governance token ใน CurveDAO ซึ่งเป็นองค์กรกระจายอำนาจอัตโนมัติ (DAO) ที่อยู่เบื้องหลัง Curve Finance เนื่องจาก DEX ของ Curve นั้นเป็นแบบ decentralized ผู้ถือ CRV จึงมีสิทธิโหวตต่าง ๆ  นอกจากนี้ พวกเขาสามารถรับรางวัลได้เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาจัดหาสภาพคล่องให้กับ supply ของ Curve Finance

ที่มา : Newsbtc