<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ธนาคารปฏิเสธที่จะชดเชยเงิน 32,000 ดอลลาร์ให้คุณย่าที่ป่วยหนักถูกนักต้มตุ๋นหลอกไป

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

คุณย่าที่กำลังป่วยระยะสุดท้ายกล่าวว่าธนาคารในออสเตรเลียควรสามารถหยุดยั้งการโอนเงินของนักต้นตุ๋นได้ในขณะที่เธอไปธนาคารทันทีในช่วงที่เกิดเหตุ

รายงานจาก Australian Broadcasting Corporation ระบุว่า Lyn Reads กล่าวว่าเธอถูกนักต้มตุ๋นหลอกทำให้เสียเงินไปประมาณ 50,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือคิดเป็นเงินดอลลาร์ประมาณ 32,000 ดอลลาร์ จากบัญชีธนาคารของเธอ

ในตอนแรก Reads กล่าวว่าเธอได้รับข้อความที่ดูเหมือนจะมาจากธนาคาร Bendigo

เมื่อเธอโทรไปที่หมายเลขดังกล่าวปลายสายก็ได้บอกว่าเธอบอกรหัสผ่าน 6 หลักของเธอ ซึ่งทำให้นักต้มตุ๋นสามารถโอนเงินของเธอออกไปจากบัญชีได้

เมื่อ Reads เริ่มสงสัยว่ากำลังถูกนักต้มตุ๋นหลอก เธอก็รีบไปที่ธนาคารสาขาที่อยู่ใกล้เธอทันที

จากข้อมูลของเธอ พนักงานสามารถรักษาเงินของเธอได้ประมาณ 2 – 3 พันดอลลาร์ และกล่าวว่าเธอจะได้รับเงินที่เหลือคืนภายใน 2 สัปดาห์

แต่ 9 เดือนต่อว่า Reads ก็ยังคงยุ่งกับการขอเงินคืนจากธนาคาร

มีรายงานว่าธนาคารใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมงหลังจากที่เธอเข้าไปแจ้งที่ธนาคารสาขาในพื้นที่ของเธอ ก่อนที่บัญชีที่ต้องสงสัยจะระบุว่าเป็น “บัญชีม้า” ซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้รวบรวมเงินของอาชญากร

อย่างไรก็ตาม กว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้น เงินของเธอก็ถูกโอนออกไปหมดแล้ว

Reads กล่าวว่าธนาคารควรดำเนินการเร็วกว่านี้ โดยบัญชีต้องสงสัยก็เป็นบัญชีของธนาคาร Bendigo เช่นกัน นอกจากนี้เธอยังบอกอีกว่าธนาคารควรสงสัยตั้งแต่มีการโอนเงินที่ผิดปกติจากบัญชีของเธอ

“มันถือเป็นเงินก้อนใหญ่มาก และมันไม่ใช่สิ่งปกติที่ฉันทำ”

ธนาคาร Bendigo แย้งว่าเธอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียเนื่องจากเธอเป็นคนเปิดเผยรหัสผ่านของเธอด้วยตัวเอง

Lyn Reads ซึ่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายในกล่าวว่าเธอต้องพึ่งเงินเพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ เพื่อใช้เวลากับลูกหลาน และจ่ายค่างานศพของเธอเอง
Source: DailyHodl