<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Binance ประกาศออกจากรัสเซียแล้ว หลังจากทำข้อตกลงการขายกับ CommEX

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

วันนี้ (27 กันยายน) Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศว่าจะออกจากประเทศรัสเซีย เนื่องจากมุมมองด้านกฎระเบียบในระยะยาวของประเทศ ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคของรัสเซียสองคนลาออกจาก Binance

“เมื่อเรามองไปสู่อนาคต เราตระหนักดีว่าการดำเนินงานในรัสเซียนั้น ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance”

Noah Perlman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎระเบียบของ Binance กล่าว

Changpeng Zhao CEO ของ Binance ก็ได้ออกมากล่าวว่า CommEX จะเข้ามาควบคุมการบริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Binance ในรัสเซียแทน และได้มีการสัญญากับผู้ใช้งานว่า การดำเนินการนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่น

โดยก่อนหน้านี้ Binance ได้ถอนตัวออกจากธนาคารรัสเซียห้าแห่ง หลังจากที่มีการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการซื้อขายแบบ peer-to-peer (P2P) และคาดการณ์ว่า ผู้ใช้ชารัสเซียจะสามารถเปลี่ยนไปใช้ CommEX ได้อย่างราบรื่นได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี

ที่มา: Dailycoin