กระแส WallStreetBet มาแรง นักเทรดเปิดตัว Pumpshare ตัว Countdown ปั่นราคา เริ่มที่ XRP

กระแสการมาของกลุ่ม ‘รายย่อยนักปั่นราคา’ WallStreetBets จากใน … อ่านเพิ่มเติม กระแส WallStreetBet มาแรง นักเทรดเปิดตัว Pumpshare ตัว Countdown ปั่นราคา เริ่มที่ XRP