บริษัทการลงทุนระดับโลก BlackRock รายงานรายได้ต่อรัฐบาล กำไร 11 ล้านบาทจาก Bitcoin

บริษัทการลงทุนระดับโลก BlackRock ได้แสดงรายงานผลประกอบการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาที่เผยให้เห็นว่า บริษัทได้รับผลตอบแทนส่วนหนึ่งจาก Bitcoin  ตามรายงานผลประกอบการรายเดือนของ BlackRock ที่ถูกเปิดเผยโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันนี้ระบุว่า บริษัทมีสัญญา Bitcoin Future ทั้งหมด 37 ฉบับที่ออกโดย Chicago Mercantile Exchange และเพิ่งหมดอายุลงไปเมื่อวันที่ … Continue reading บริษัทการลงทุนระดับโลก BlackRock รายงานรายได้ต่อรัฐบาล กำไร 11 ล้านบาทจาก Bitcoin