<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Michael Saylor กล่าวยกย่อง ‘Satoshi’ ว่าเป็นผู้จุดประกายไฟในโลกไซเบอร์

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Michael Saylor ประธานบริษัท MicroStrategy และผู้สนับสนุน Bitcoin ชื่อดัง เพิ่งออกมากล่าวถึง Satoshi Nakamoto บุคคลนิรนามผู้สร้าง Bitcoin โดยข้อความของเขานั้นน่าสนใจและชวนให้คิดตาม

Michael Saylor ได้โพสต์ข้อความลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X กล่าวถึง Satoshi Nakamoto โดยกล่าวว่า ” Satoshi ได้จุดประกายไฟในโลกไซเบอร์”

Michael Saylor ใช้คำพูดเปรียบเพื่อสื่อถึงความสำคัญของ Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin โดยประโยคดังกล่าวสื่อความหมายว่า การสร้าง Bitcoin ของ Satoshi  มีผลกระทบมหาศาลต่อโลก เปรียบเหมือนกับการจุดประกายไฟ  ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกไซเบอร์

ตัวตนของ Satoshi Nakamoto ยังคงเป็นปริศนา ซึ่ง Satoshi Nakamoto ได้เผยแพร่เอกสาร whitepaper ของ Bitcoin ในปี 2008  และขุดบล็อกแรกของ บล็อกเชน Bitcoin  ในปี 2009

วิสัยทัศน์ของ Satoshi คือ การสร้างระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์แบบ decentralized ที่ผู้ใช้งานสามารถทำธุรกรรมกันเองแบบ peer-to-peer โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางจากหน่วยงานใด วิสัยทัศน์นี้ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก โดย Bitcoin เป็นผู้นำในการปฏิวัติวงการสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency)

ทั้งนี้ “ไฟ” ที่ Michael Saylor  กล่าวถึง อาจหมายถึง ประกายแห่งนวัตกรรม ที่จุดชนวนให้เกิดกระแสการเงินแบบ decentralized ไปทั่วโลก ซึ่งการสร้าง Bitcoin ของ  Satoshi Nakamoto ได้จุดประกายพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ต้องสงสัย โดยส่งผลกระทบต่อโลกดิจิทัล รวมถึงเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราที่มีต่อเงิน , มูลค่า  และการกระจายอำนาจ (decentralization)

ในขณะที่รายงาน ราคา Bitcoin กำลังซื้อขายอยู่ที่ 69,386.06 ดอลลาร์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อ้างอิงข้อมูลจาก coinmarketcap

ที่มา  : u.today