เกี่ยวสยามบล็อกเชน

สยาม บล็อกเชนเป็นสำนักข่าวที่รายงานข่าวสารและความเป็นไปเกี่ยวกับ Bitcoin, เหรียญ Cryptocurrency และเทคโนโลยี Blockchain ทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีแนวคิดที่เริ่มต้นขึ้นมาจากการไร้ตัวตนของสำนักข่าวสายนี้ในประเทศไทย รวมถึงการที่สื่อกระแสหลักส่วนใหญ่ไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดของข่าวสารมีคุณภาพและเที่ยงตรงได้เกี่ยวกับในสายนี้

จึงทำให้คุณ Beam คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ควรจะมีสิทธิ์เข้าถึงเว็บข่าวสารเกี่ยวกับ cryptocurrency ที่มีคุณภาพและเป็นภาษาไทย เขียนเพื่อคนไทย ดังนั้นเขาจึงเริ่มก่อตั้ง Siam Blockchain หรือเว็บข่าวสารเกี่ยวกับ Cryptocurrency ซึ่งเป็นรายแรกของไทย

เริ่มก่อตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เว็บสยามบล็อกเชนมุ่งมั่นที่จะรายงานข่าวอย่างเที่ยงตรง, ไร้ซึ่งความลำเอียง ทุกๆข่าวจากเราจะไม่ถูกใส่สีและเติมแต่งให้เกินจริงเพื่อรักษาคุณภาพและดั้งเดิมของข่าวให้ได้มากที่สุด

ทีมของเราTiwakorn Juengrungkic (Namfah)
Content Creator

[email protected]


Noppol Reukchaipoom (Non)
Content Creator

[email protected]