<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Orbix ประกาศเพิกถอนเหรียญ Firo (XZC) ออกจาก แพลตฟอร์ม

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

วันนี้ (4 กรกฎาคม) กระดานเทรดสัญชาติไทย “Orbix” ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของธนาคารกสิกรไทย ได้ออกมาประกาศถอนเหรียญ Firo (XZC) ออกจากกระดานเทรด เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การให้บริการของบริษัทฯ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิกถอน (Delist) เหรียญ FIRO ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าที่ถือเหรียญตามรายชื่อข้างต้น ให้วางแผนและดำเนินการจัดการทำธุรกรรมที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับเหรียญให้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดการที่ระบุในตารางด้านล่าง

กำหนดการในการเพิกถอนเหรียญ Firo (XZC)

  • ยุติการฝากเหรียญ Firo: ให้บริการจนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. (เวลาประเทศไทย)
  • ยุติการซื้อขายเหรียญ Firo: ให้บริการจนถึงวันที่  18 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. (เวลาประเทศไทย)
  • ยุติการถอนเหรียญ Firo: สามารถดำเนินการถอนได้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ถึงแม้ว่าการประกาศในครั้งนี้จะเหมือนข้อความปกติทั่วไป แต่มันก็ได้สร้างข้อกังขาให้กับชุมชนคริปโตชาวไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากเหรียญ Firo นั้นเป็นเหรียญของคุณหนึ่ง ปรมินทร์ อินโสม ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Satang pro กระดานเทรดก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Orbix ในเวลาต่อมา

บทความดังกล่าวเป็นเพียงแค่การเสนอข่าวเท่านั้น การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจเสียเงินทั้งจำนวนได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรที่จะศึกษาและประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ใดๆ อยู่เสมอ

ที่มา: Facebook