<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ก.ล.ต. ประกาศเตรียมดำเนินคดี นายเอกลาภ ยิ้มวิไล และ Zipmex ในข้อหาหลอกลวงประชาชน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

วันนี้ (4 กรกฎาคม) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกมากล่าวโทษ นายเอกลาภ ยิ้มวิไล อดีตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกระดานเทรดชื่อดัง Zipmex ในข้อหาทุจริตหลอกลวงแก่ผู้ใช้บริการ

โดยทางนายเอกลาภ และบริษัท Zipmex ประเทศไทยได้กระทำความผิดต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในข้อหาการทุจริตหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน จนส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สิน

ซึ่งการกระทำของ Zipmex ประเทศไทย นั้นเป็นการลวงบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นการกระทำการอันเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 82 และมาตรา 88 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

โดยทางก.ล.ต. ขอแจ้งว่าในขณะนี้กรณีดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในชั้นของพนักงานสอบสวน และยืนยันว่าทางหน่วยงานมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทำการฟ้องร้องอย่างแน่นอน

ส่วนในกรณีข่าวที่ศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่ผู้เสียหายรายหนึ่ง กับ Zipmex ประเทศไทย และ นายเอกลาภ ฐานร่วมกันยักยอกฉ้อโกงนั้น ทาง ก.ล.ต. จะดำเนินการติดตามคดีดังกล่าวต่อไป

ที่มา ก.ล.ต.