<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Uniswap Labs ท้าชน SEC! เรียกร้องยกเลิกแผนควบคุม DeFi อ้างคำตัดสินศาลฎีกา

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Uniswap Labs โต้แย้งว่าการแก้ไขกฎหมายที่ SEC เสนอเพื่อให้มีอำนาจเหนือ DeFi ถูกทำขึ้นโดย “บริบททางกฎหมายที่ไม่มีอยู่อีกต่อไป”

Uniswap Labs ผู้พัฒนาเบื้องหลังกระดานแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ Uniswap ได้กดดันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ อีกครั้งและให้ยกเลิกข้อเสนอในการกำกับดูแลด้านการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) โดยอ้างถึงคำตัดสินสำคัญของศาลฎีกาเมื่อเร็วๆ นี้

นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 SEC ได้เสนอให้ขยายคำจำกัดความของสิ่งที่ถือเป็นการแลกเปลี่ยนในพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยน 1934 โดยให้เหตุผล อย่างชัดเจนว่าควรรวมถึงผู้เข้าร่วมตลาดคริปโตใน DeFi ด้วย

Uniswap เป็นหนึ่งในผู้ที่ออกมาโต้แย้ง ในจดหมายลงวันที่ 9 กรกฎาคม ซึ่งได้เสนอข้อโต้แย้งเพิ่มเติมต่อเนื่องจากจดหมายแสดงความเห็นที่ส่งไปเมื่อเดือนที่แล้ว โดยเรียกร้องให้ SEC ยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอ

Uniswap ใช้อำนาจตัดสินล่าสุดของศาลฎีกาในคดี Loper Bright Enterprises v. Raimondo (คดีตัดสินวันที่ 28 มิถุนายน 2024) โต้แย้งข้อเสนอของ SEC ที่ต้องการขยายความหมายของคำว่า “ตลาดหลักทรัพย์” ให้ครอบคลุมผู้เล่น DeFi

คดี Chevron คืออะไร?

คดี Chevron คือคดีตัวอย่างที่ศาลฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ว่า ศาลควรให้ความเคารพต่อการตีความกฎหมายที่กำกวมของหน่วยงานรัฐบาลกลางแค่ไหน. คำตัดสินในคดี Loper Bright Enterprises v. Raimondo (คดี Chevron ฉบับใหม่) เปลี่ยนหลักเกณฑ์นี้ โดยศาลไม่จำเป็นต้องให้ความเคารพต่อการตีความของหน่วยงานรัฐบาลกลางเสมอไป

Uniswap โต้แย้งอะไรบ้าง ?

  • Uniswap มองว่า ด้วยหลักเกณฑ์ใหม่จากคดี Chevron นี้ SEC จะเสียเวลาเปล่า ๆ ในการแก้ไขนิยาม “ตลาดหลักทรัพย์” เพราะการแก้ไขนี้ “มีแนวโน้มที่จะถูกฟ้องร้องต่อศาล และมีโอกาสน้อยที่จะชนะคดี” แม้กระทั่งก่อนจะมีคดี Chevron
  • Uniswap อ้างว่าถ้า SEC เดินหน้าแก้ไขนิยาม “ตลาดหลักทรัพย์” ศาลที่พิจารณาคดี “ย่อมจะตัดสิน” ว่าการตีความกฎหมายของ SEC นั้น “ขยายความหมายของกฎหมายมากเกินไป”
  • Uniswap ยังโต้แย้งว่าการแก้ไขนิยามที่ SEC เสนอนั้น “กว้างเกินไปจนไม่สามารถระบุขอบเขตที่ชัดเจน” กับสาธารณชน ทำให้ SEC ต้องฟ้องร้องเป็นคดี ๆ ไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดแนวทางที่ชัดเจน

Uniswap ยืนยันอีกครั้งว่า SEC ไม่ควรปรับแก้ไขนิยาม “ตลาดหลักทรัพย์” เพราะกฎหมายที่อ้างอิงในการปรับแก้ (หลักเกณฑ์เดิมจากคดี Chevron) นั้นเปลี่ยนไปแล้ว และหาก SEC ยังยืนยันจะปรับแก้ไข Uniswap ขอให้ SEC เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะอีกครั้ง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้พิจารณาคำตัดสินล่าสุดของศาลฎีกาในคดี Chevron

เกิดอะไรขึ้น ?

ก่อนหน้านี้ ในเดือนเมษายน 2024 SEC ได้ออกหนังสือเตือน Wells Notice ให้กับ Uniswap ซึ่งเป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการว่าเจ้าหน้าที่ SEC มีแนวโน้มที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับ Uniswap

เดือนถัดมา Uniswap ออกมาโพสต์โต้แย้งว่าเหตุผลทางกฎหมายที่ SEC ใช้ในการออกหนังสือเตือนนั้น “อ่อนแอ” และ Uniswap พร้อมที่จะ “ต่อสู้” คดีนี้ในชั้นศาลหากจำเป็น

ที่มา : cointelegraph , ที่มาภาพ : php