<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทยเริ่มสำรวจโอกาสการใช้ Blockchain เพื่อแก้ปัญหาความโปร่งใส

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงจาก Anticorruption ที่รายงานเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2018 ว่า สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้จับมือกับ ChangeFusion เพื่อจัดงานที่พูดคุยกันเรื่องของการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

งานดังกล่าวมีชื่อว่า Roundtable on Technology for Justice Series ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มีประสบการณ์และความรู้จากหลากภาคส่วนไปเข้าร่วมถกในประเด็นการใช้ Blockchain ในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ โดยจะประยุกต์มันมาใช้เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมความยุติธรรมมากขึ้น

ศาตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงา์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดในงานดังกล่าวว่า นวัตกรรมใหม่ ๆ จะทำให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป

“โอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดจากนวัตกรรมเพิ่มพลังให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและยกระดับความยุติธรรมได้โดยไม่ต้องพึ่งระบบยุติธรรมภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว”

นายปฏิพันธ์ สุสำเภา กรรมการผู้จัดการบริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด กล่าวว่าว่าปัจจุบัน การออกแบบฐานข้อมูลในเมืองไทยยังมีข้อเสียอยู่เช่นยังเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ ทำให้เสี่ยง และง่ายต่อการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งไม่มีกลไกการตรวจสอบความแน่นอนของข้อมูลอีกด้วย ซึ่งหากข้อมูลเป็นเท็จหรือผิดก็ไม่สามารถทราบได้เลย

จากข้อเสียเหล่านั้น เขาได้ยกตัวอย่างขึ้นมาว่า เทคโนโลยี Blockchain จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) ทำให้ยากที่จะแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะทำให้มีกลไกการตรวจสอบที่แน่นอนด้วยตัวประชาชนได้เลย

ในต่างประเทศเองก็เริ่มตื่นตัวและหันมาเริ่มใช้ Blockchain ในระบบต่าง ๆ ของประเทศเช่นเอกสโคเนียที่ใช้ Blockchain ในการจัดการข้อมูลบัตรประชาชน และการเข้าถึงสิทธิพลเมืองทั้งระบบ, เกาหลีใต้ที่กำลังลงทุนใช้ Blockchain ในการจัดเลือกตั้ง และสิงคโปร์ที่ประยุกต์ Blockchain มาใช้ในระบบราชการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ในประเทศไทยเองก็มีความเคลื่อนไหวการใช้ Blockchain ในชีวิตจริงเช่นกัน ล่าสุด ได้มีบุคคลนิรนามได้ทำการเก็บ MV เพลงแร็พชื่อดัง “ประเทศกูมี” ไปใว้บน Blockchain ของ Zcoin แล้ว ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถถูกลบออกไปได้อีกด้วย

ที่มาภาพ กระทรวงยุติธรรม

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น