<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เริ่มทดสอบใช้ Blockchain ในระบบการสื่อสารแล้ว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ (DoD) ได้เผยเอกสารใหม่ที่ระบุว่าสำนักโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหม (DARPA) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของตนกำลังทดลองกับเทคโนโลยี Blockchain ที่รองรับ Bitcoin

ตามเอกสารที่มีชื่อว่า “DoD Digital Modernization Strategy” DARPA กำลังสำรวจว่า Blockchain สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งข้อความที่ปลอดภัยได้อย่างไร

“สำนักโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหม (DARPA) เริ่มทดลองกับเทคโนโลยี  Blockchain เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ , แข็งแกร่ง และปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยใช้  Blockchain Protocol ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรส่งข้อความจากที่ใดก็ได้ที่มีความปลอดภัยสูงหรือการทำธุรกรรมที่สามารถแกะรอยได้ผ่านช่องทางมากมายบน decentralized ledger

แอปพลิเคชั่นจะถูกใช้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและสำนักงานใหญ่และการส่งข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับและกระทรวงกลาโหม  DARPA กำลังพยายามพัฒนา code ที่ไม่สามารถ hackได้ ซึ่ง  Blockchain สามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ เพราะเทคโนโลยีนี้มีคุณสมบัติที่สำคัญที่สามารถป้องกันแฮกเกอร์ที่พยายามเจาะเข้าไปในฐานข้อมูลได้”

เอกสารฉบับนี้ได้เน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี  Blockchain และกรณีการใช้งานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

“Blockchain เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ที่เข้ามาปฏิวัติเรื่องความปลอดภัยในเทคโนโลยีทางการเงิน ประการแรกเครือข่าย Blockchain ตั้งอยู่บนหลักการความเชื่อใจซึ่งกันและกัน พวกมันมีรูปแบบเครือข่ายที่โปร่งใสทั้งภายในและภายนอก ประการที่สอง Blockchain มีความปลอดภัยอย่างชัดเจน ยากต่อการถูกเจาะข้อมูลเพราะมันไม่มีฐานเก็บข้อมูลกลาง แต่มันใช้รูปแบบกระจายข้อมูลไปยังแต่ละโหนดและโหนดเหล่านั้นจะถือข้อมูลไว้

เทคโนโลยี Blockchain มีความปลอดภัยสูงและต้านทานต่อการแฮ็ก เพราะมีโหนดคอยทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ไม่หวังดีบนเครือข่าย โอกาสในการถูกแฮ็กก็น้อยลง ถ้าหากนักแฮ็กจะพยายามแฮ็กเครือข่ายให้ได้จะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงมาก กล่าวคือต้องไปเริ่มทำการแก้ปริศนาตั้งแต่บล็อกแรกพร้อม ๆ กัน ซึ่งมันเป็นไปได้ยาก”

ทั้งนี้ DARPA มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับการใช้งานโดยกองทัพสหรัฐและเอกสารทั้ง 72 หน้านี้เป็นแผนงานของกระทรวงเพื่อสนับสนุน cloud , A.I. artificial intelligence , คำสั่ง , การควบคุมและการสื่อสารและความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น