<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เตรียมเปิดคอร์สสอนเขียนโค้ด Blockchain ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ทาง DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ออกมาเปิดคอร์สหลักสูตร Blockchain Technical Appreciation for Non-Technical “เขียนโค้ดไม่เป็นก็เรียนได้” ซึ่งเป็นคอร์สที่สอนเขียนโค้ด Blockchain ให้กับบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ว

โดยเนื้อหาที่จะเปิดสอนในหลักสูตร Blockchain Technical Appreciation for Non-Technical นั้นประกอบไปด้วย :

  1. คุณสมบัติที่สำคัญและกลไกการทำงานของบล็อกเชน ความปลอดภัยในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในธุรกิจ  
  2. บล็อกเชนก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงอนาคต โอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยี Blockchain 
  3.  แนวทางในการริเริ่ม Blockchain Project ในองค์กร กลยุทธ์ และเทคนิคในการเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และความท้าทาย : ปัญหา อุปสรรค ในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ และวิธีเอาชนะอุปสรรค รวมทั้งกรณีศึกษาการนำ Blockchain ไปปรับใช้ในองค์กรต่าง ๆ และ 
  4. ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี Blockchain : แนวทางในการป้องกัน และกำจัดความเสี่ยง     

ส่วนผู้ที่จะเข้ามาอบรมก็คือคุณสถาพน พัฒนคูหา CEO และผู้ก่อตั้ง Smartcontract Thailand ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งในช่วงท้ายของการอบรมจะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วง Q&A ด้วย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการนำไปใช้ในธุรกิจต่าง ๆ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นั้นมักมีความเคลื่อนไหวในการผลักดันเทคโนโลยี Blockchain อยู่เสมอ ๆ ซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการสถาบัน DPU X ดร. พณชิต กิตติปัญญางามก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า :

“บล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่มาแรงมากในปัจจุบัน โดยจุดเด่นของหลักสูตรบล็อกเชน คือ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ที่สำคัญในอนาคตบล็อกเชนจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ปัจจุบันนักธุรกิจทั่วโลกเริ่มนำบล็อกเชนเข้ามาพัฒนางานต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจในไทย เช่น สถาบันการเงิน ก็ให้ความสนใจเทคโนโลยีดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทำให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มมีการตื่นตัวกันมากในการนำบล็อกเชนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการข้อมูล รวมถึงมูลค่าการลงทุนในเทคโนโลยีนี้  มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีการคาดการณ์ว่าอีกไม่เกิน 8 ปีจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย”

นอกจากนี้เขายังกล่าวต่อไปอีกว่าที่ได้ออกมาเปิดหลักสูตรดังกล่าวนั้นเป็นเพราะได้เล็งเห็นแล้วว่าเทคโนโลยี Blockchain สามารถนำไปปรับใช้กับภาคธุรกิจได้จึงได้มุ่งสอนการเขียนโค้ด Blockchain นี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการ, นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถเขียนโค้ดเองได้และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ทั้งนี้จะมีการเปิดอบรมหลักสูตรในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หากผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้โดยจะมีค่าลงทะเบียน 9,000 บาท (ยังไม่รวม VAT) และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น