<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

“ท๊อป Bitkub” ชี้ นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทย สามารถ “ทำได้จริง”

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

หลังจากที่มีข่าวว่า “พรรคเพื่อไทย” กำลังเตรียมจัดตั้งรัฐบาล อีกหนึ่งประเด็นที่มาแรงในชุมชนคริปโตไทยคงไม่พ้นเรื่อง “นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท” ที่พรรคเพื่อไทยเคยประกาศไว้เมื่อตอนหาเสียงว่าจะดำเนินการแจกเงินดิจิทัลจำนวนนี้ ถ้าหากได้เป็นรัฐบาล ดังนั้นในปัจจุบัน หลายคนในชุมชนคริปโตจึงพากันตั้งข้อสงสัยว่านโยบายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา สื่อข่าว TNN online รายงานว่า คุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา CEO ของบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้กล่าวยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ในการทำตามนโยบายแลกเงินดิจิทัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทย โดยอธิบายไว้ดังนี้

“ถ้ามองในด้านของเทคโนโลยีก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ และสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบด้วย ผ่านการใช้ระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น e-wallet หรือ blockchain ซึ่งสามารถที่จะใส่เงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือใช้ฐานข้อมูลบัตรประชาชนเพื่อกระจายเงินดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง หรือสามารถจัดเฉพาะเป็นกลุ่ม คุณท๊อปบอกว่าสามารถทำได้ ไม่มีปัญหา” สื่อข่าว TNN online รายงาน

อย่างไรก็ตาม ขณะเดียวกันคุณท๊อปยังกล่าวด้วยว่ามีสิ่งที่น่ากังวลอยู่ โดยสิ่งนั้นคือ “ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ” เพราะถ้าหากภาครัฐต้องการดำเนินการตามนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทจริง ๆ ก็จะต้องคำนึงถึง ”แหล่งที่มาของงบประมาณ” ที่จะนำมาใช้จ่ายในนโยบายนี้ รวมไปถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับอัตราเงินเฟ้ออีกด้วย เนื่องจากเงินดิจิทัลจะมีการหมุนเวียนอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าเงิน Fiat ค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คุณท๊อปชี้ให้เห็นว่า ถ้ารัฐบาลใหม่จะเดินหน้าตามนโยบายเงินดิจิทัล ควรจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม เพื่อดูความจำเป็นของการใช้นโยบายนี้ และพิจารณาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุด

ที่มา: TNN online