<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ถอดปลั๊กชั่วคราว ! ลาวหยุดจ่ายไฟเหมืองคริปโต หวังแก้ปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าจากภาวะภัยแล้ง

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

บริษัทผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของรัฐลาวของลาว Électricité du Laos (EDL) ประกาศว่า จะหยุดจ่ายไฟฟ้าให้กับการขุดคริปโตในประเทศ โดยอ้างถึงสาเหตุหลายประการ เช่น พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด ท่ามกลางภาวะภัยแล้ง 

จากประกาศระบุว่า ลาวประสบภัยแล้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ความร้อนจัดทำให้ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น และโรงไฟฟ้าพลังน้ำไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการ สิ่งนี้ทำให้รัฐบาลลาวประกาศว่าจะตัดไฟในภาคส่วนของเหมืองขุด crypto

EDL กล่าวว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำผลิตไฟฟ้าได้ 95% ของประเทศและหน่วยงานมีแผนจะจ่ายไฟฟ้าในประเทศ และส่งไปขายยังประเทศไทย แต่เมื่อความแห้งแล้งทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงกระทบต่อความสามารถในการส่งออกไฟฟ้าของลาว 

จากการให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น  Laotian Times พนักงานของ EDL กล่าวว่า เหตุผลอีกประการหนึ่งของการระงับจ่ายไฟให้กับเหมืองขุดคริปโตก็คือ พวกเขาไม่สามารถ “ชำระยอดคงค้างได้”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2021 รัฐบาลลาวได้อนุมัติโปรเจกต์นำร่องทั้งภาครัฐและเอกชนในการสำรวจอุตสาหกรรมเหมืองขุดและเว็บเทรดคริปโต โดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาการปราบปรามเหมืองขุดในประกาศจีน เพื่อเสนอเป็นบ้านแห่งใหม่ให้กับนักลงทุนคริปโตทั่วโลก และในขณะนั้นลาวได้อนุญาตให้บริษัท 6 แห่งดำเนินการขุดคริปโตในประเทศ ภายใต้โปรเจกต์นำร่องที่มีการควบคุม


ที่มา: Cointelegraph