<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Vitalik Buterin ต้องการ “ก่อตั้ง Ethereum Cypherpunk อีกครั้ง”

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นาย Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum กล่าวว่ากลุ่ม “Cypherpunk” หายไปในช่วงที่มีการพัฒนาระบบการเงินในช่วงปี 2017

เขาได้กล่าวว่าเครือข่าย Ethereum จำเป็นต้องจุดประกายการปฏิวัติ “Cypherpunk” ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงที่เครือข่าย Blockchain ถูกสร้างขึ้นมาแรก ๆ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา นาย Buterin เคยมองว่าเครือข่าย Ethereum เป็นฮาร์ดไดรฟ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบกระจายอำนวยและมีความสาธารณะ ซึ่งสามารถใช้ส่งข้อความแบบ Peer-to-Peer และการจัดเก็บไฟล์แบบกระจายอำนาจ แต่สิ่งนั้นก็จางหายไปในปี 2017 หลังจากเครือข่าย Ethereum หันไปทำด้านระบบการเงินมากขึ้น

การกระจายอำนาจ การเปิดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้ การต่อต้านการเซ็นเซอร์ และความเป็นกลาง เป็นหนึ่งในค่านิยมของ “Cypherpunk” ตามที่นาย Buterin ต้องการ โดยเขาหวังว่าเครือข่าย Ethereum จะไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันทางการเงิน

เขาเน้นย้ำว่าการอัพเดท Rollups, Zero-knowledge proofs, Account abstraction และโซลูชันความเป็นส่วนตัวรุ่นที่ 2 ทำให้ Cypherpunk กลับมาได้ง่ายขึ้น

Cypherpunk หมายถึงกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีในการเข้ารหัสเพื่อปกปิดตัวตนของตนเองหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ให้ได้รับการตรวจสอบการหน่วยงานของรัฐ

นาย Buterin มองว่าการมีส่วนร่วมโดยการไม่เปิดเผยความเป็นส่วนตัว และการใช้กลไกฉันทามติต่าง ๆ บนเครือข่าย Ethereum เป็นหนึ่งในสิ่งที่คล้ายกับ Cypherpunk 

ในขณะเดียวกันเขาก็ยอมรับว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน Ecosystem อาจไม่เป็นไปตามค่านิยมของกลุ่ม Cypherpunk

ตัวอย่างเช่น การสร้าง Layer ที่มีการรวมศูนย์และการใช้ Multisignature การจัดเก็บ NFT ไว้บนเว็บไซต์แบบรวมศูนย์ ซึ่งต่างจากแพลตฟอร์มการจัดเก็บไฟล์แบบ Decentralized อย่างเช่น IPFS นอกจากนี้เขายังเสริมว่า

“การต่อต้านสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยาก เราเสี่ยงที่จะสูญเสียคุณค่าของสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ Crypto Ecosyetem ไป และเรากำลังคล้ายกับ Web2 Ecosystem ซึ่งไร้ประสิทธิภาพและมีขั้นตอนวุ่นวาย”

อย่างไรก็ตาม เขาก็รู้สึกประทับใจกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรมคริปโต

โดยก่อนหน้าเขาเห็นว่ากระดานเทรดแบบกระจายอำนาจ (DEX) ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ (CEX) โดย Cowswap, Flashbots Protect and MEV Blocker ได้ช่วยจำกัดความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการโจมตีผู้ใช้งานเครือข่าย Ethereum

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นาย Buterin ได้เสนอวิธีที่ช่วยให้เครือข่าย Ethereum ที่ใช้งานกลไก Proo-of-Stake สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและมีความหนาแน่นน้อยลง โดยการลดจำนวน Signature ของผู้ตรวจสอบความถูกต้องหรือ Validator เพื่อให้เครือข่ายทำงานได้เร็วขึ้น
Source: Cointelegraph