<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

สรุปรายงานประจำปี 2023 ของ Binance : การเติบโตในปีที่แสนวุ่นวาย

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในรายงานประจำปีของ Binance ได้มีการระบุถึงอุปสรรคและความสำเร็จที่บริษัทได้เผชิญในปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีปัญหาทางข้อกฏหมายกับหน่วยงานต่าง ๆ และอดีต CEO อย่าง Changpeng Zhao “CZ” ได้ก้าวลงจากตำแหน่ง แต่ปี 2023 ก็ยังคงเป็นปีที่ Binance นั้นเติบโตขึ้นอย่างมาก

ในช่วงสิ้นปีของ 2023 มีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนบน Binance มากกว่า 170 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ใช้ใหม่มากถึง 40 ล้านคน ในส่วนของแพลตฟอร์มเองก็ได้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการให้บริการ ที่มีการเพิ่มคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ บล็อกเชน แม้จะมีผู้ใช้งานที่มากขึ้นแต่ทาง Binance ได้กล่าวในรายงานว่า สำหรับบริษัทเองปี 2023 ที่ผ่านมานั้นถือเป็นปีที่วุ่นวายมากทีเดียว

เมื่อเจาะลึกลงไปในเรื่องการเข้าซื้อกิจการของ Binance ตัวของ Binance Feed ได้พัฒนากลายมาเป็น Binance Square แพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบเพื่อเป็นประตูสู่คอนเทนต์ Web3 นั้นมีผู้ใช้งานต่อวันมากขึ้นจาก 7 แสนราย เป็น 1.6 ล้านราย 

นอกเหนือจากนี้ เงิน fiat ที่ Binance ได้ให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็น 69 สกุลในปี 2023 ส่งผลให้มีช่องทาง fiat รวมกันมากถึง 30 ช่องทางทั่วโลกที่ใช้งานได้ ความคืบหน้าที่น่าสังเกตอีกอย่างคือการขยายขอบเขตของวิธีการชำระเงินและสกุลเงิน fiat ที่รองรับบนแพลตฟอร์ม Binance P2P โดยตอนนี้มีวิธีการชำระเงินที่รองรับมากถึง 970 วิธี และสกุลเงิน fiat ที่รองรับมากถึง 112 สกุลเงิน

ทาง Binance ได้ประกาศว่า บริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ โดยในปีที่ผ่านมานั้นทางบริษัทได้ลงทุนไปกว่า 213 ล้านดอลลาร์ ในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ซึ่งมากขึ้นกว่าเดิมถึง 35% โดย Binance ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้ามากขึ้น และได้นำมาตราการรักษาความปลอดภัยมากมายเข้ามาใช้งานและทำแคมเปญให้ความรู้ด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดตั้งกองทุน Bianance’s SAFU ที่จะปกป้องผู้ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งขณะนี้กองทุนมีมูลค่าอยู่ที่ 1,200 ล้านดอลลาร์

ที่มา : coinedition
ภาพ : Finance magnates