<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

หนี้ทั่วโลกทะลุ 313 ล้านล้านดอลลาร์ หรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกกำลังใกล้เข้ามา

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

หนี้ทั่วโลกได้พุ่งทะลุทำจุด  All-Time High ที่มูลค่า 313 ล้านล้านดอลลาร์ และจากการศึกษาพบว่ามีหลายประเทศมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้

รายงานของ Reuters ระบุว่า สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IIF) กล่าวว่า หนี้ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 15 ล้านล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2022 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2023

และเมื่อมองย้อนไป 10 ปี พบว่าหนี้ทั่วโลกเพิ่มขึ้นมาถึง 210 ล้านล้านดอลลาร์

IIF กล่าวว่า 55% ของการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจาก “ตลาดที่อิ่มตัว” ซึ่งนำโดยสหรัฐฯ ฝรั่งเศส และเยอรมนี

แม้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ทั่วโลกลดลง 2% ในปีที่แล้ว แต่การศึกษาระบุว่า หลายประเทศเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ดี

“ตลาดเกิดใหม่บางแห่งมีปริมาณหนี้เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดใหม่ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถของประเทศในการชำระหนี้”

“ประเทศอินเดีย อาร์เจนตินา จีน รัสเซีย มาเลเซีย และแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้นมากที่สุด ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงที่อาจจะผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้น”

การขายหนี้ในตลาดเกิดใหม่กำลังเพิ่มขึ้น โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคมของปีนี้

IIF เชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สินเหล่านี้มาจากการกู้ยืมและการลงทุนในยุโรปและในกลุ่มบริษัทนอกภาคการเงิน

นอกจากนี้ หน่วยงาน IIF ยังเตือนว่าความตึงเครียดทางการเมืองทั่วโลกส่งกระทบต่อโครงสร้างของตลาด โดยรัฐบาลต่าง ๆ ยังคงขาดดุลสูงกว่าช่วงก่อนการเกิดโรคระบาด
Source: DailyHodl