<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Vitalik Buterin เรียกร้องให้ Ethereum พัฒนาการป้องกันอัตโนมัติรับมือการโจมตี 51%

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ได้เรียกร้องให้เครือข่ายพัฒนาการป้องกันอัตโนมัติเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับความเสี่ยงของการเซ็นเซอร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตี 51%

Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ระหว่างการประชุม Ethereum Community Conference (EthCC) ที่บรัสเซลส์ ในระหว่างการกล่าวในที่ประชุม โดยเขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ Ethereum จะต้องเตรียมพร้อมรับมือในกรณีที่ผู้ประสงค์ร้ายเข้าควบคุมเครือข่าย เขาสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นสำหรับการตอบสนองอัตโนมัติต่อการโจมตี 51% ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ผู้ไม่หวังดีสร้างบล็อกมากกว่าผู้ตรวจสอบที่ซื่อสัตย์

Buterin เน้นย้ำว่าการเซ็นเซอร์เป็นปัญหาหลักในสถานการณ์ดังกล่าว ในขณะที่แผนปัจจุบันอาศัยฉันทามติทางสังคมเป็นอย่างมากในการประสานการ fork chain แต่เขาสนับสนุนแนวทางที่เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น

“เราต้องการให้การตอบสนองต่อการโจมตี 51% เป็นไปโดยอัตโนมัติมากที่สุด” Buterin กล่าว

Buterin แนะนำว่าโหนดตัวตรวจสอบความถูกต้องควรเรียกใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถตรวจจับการเซ็นเซอร์และต่อต้านการเซ็นเซอร์โดยอัตโนมัติ

ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ยอมรับถึงความท้าทายในการบรรลุการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 100% ใน fork อัตโนมัติ แต่เน้นย้ำว่าระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดภาระในฉันทามติทางสังคม เขาอ้างว่าจำเป็นต้องมีชั้นเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอตัวเลือก soft fork ที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงสำหรับชุมชนเพื่อรวมตัวกันหากจำเป็น

นอกเหนือจากการตอบสนองต่อการโจมตี 51% แล้ว Buterin ยังได้สรุปข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับการพัฒนา Ethereum เขาสนับสนุนการนำ light client มาใช้ในโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย รวมถึง wallet และการสนับสนุนการตรวจสอบ zk-EVM เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่าย Layer 2 Buterin ยังกล่าวถึงข้อกังวลเรื่องความต้านทานควอนตัม โดยตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ Ethereum เผชิญกับความเสี่ยงในสี่ด้าน (Merkle trees, consensus signatures, blobs และบัญชีผู้ใช้) แต่ก็มีโซลูชันสำหรับแต่ละด้านอยู่แล้ว

ข้อเสนอเหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นของ Buterin สำหรับวิวัฒนาการของ Ethereum โดยเน้นที่การทำให้โปรโตคอลง่ายขึ้นเพื่อปรับปรุงการใช้งานสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบป้องกันอัตโนมัติและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน Ethereum มีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการรับมือกับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงการทำงานโดยรวม

ที่มา: cryptobriefing