<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Bitcoin จะกลายเป็น “เงินจริง” ในออสเตรเลียในวันที่ 1 กรกฎาคม

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ออสเตรเลียได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะใช่บิทคอนย์ “เหมือนเงินจริง” ในปีนี้และจะไม่มีการตรวจว่าเก็บภาษีสองเท่า

ในการสรุปงบประมาณของปี 2017-2018 รัฐบาลออสเตรเลียมีแผนที่จะ “ทำให้ง่ายดายขึ้น” สำหรับบริษัทที่ต้องการจะทำธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ในประเทศ โดยจะทำการแก้ไขช่วงโหว่ด้านภาษีการค้าที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาซึ่งส่งผลให้ทางบริษัทต้องจ่ายภาษีมากกว่าหนึ่งครั้ง

“รัฐบาลจะทำให้ธุรกิจเทคโนโลยีเงินดิจิตอลเพื่อการขับเคลื่อนประเทศมีความง่ายดายยิ่งขึ้น” โดยสรุป

“ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม การซื้อเงินดิจิตอลจะไม่ถูกตรวจสอบภาษีการค้า การอนุญาติให้เงินดิจิตอลจะถูกใช้เหมือนเงินจริงเพื่อจุดประสงของภาษีการค้า ในขณะนี้ผู้บริโภคที่ใช้เงินดิจิตอลต้องเสียภาษีการค้าสองครั้ง ครั้งแรกคือเมื่อซื้อเงินดิจิตอล และอีกครั้งเมื่อใช้มันสำหรับแลกสินค้าและบริการ”

ออสเตรเลียมีปัญหาเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของเงินดิจิตอลจนกระทั้งไม่นานมานี้ ข้อสรุปที่ว่าเก็บภาษีสองครั้งเดิมทีเกิดจาก การที่มีผู้ที่ดำเนินการที่เป็นที่รู้จักหลายคนออกจากประเทศเมื่อปี 2014 ในขณะที่เทคโนโลยีเริ่มตามหลังตลาดที่ธุรกิจกำลังมีอิสระที่มากขึ้น

นวัตกรรมการเงินที่เกี่ยวกับบล๊อคเชนแผ่กระจายไปทั่วในปีนี้ และลักษณะงบประมาณที่ตัดออกมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแว้ดล้อมของออสเตรเลีย “นวัตกรรมจะขับเคลื่อนการเติบโตของกำลงการผลิตในออสเตรเลีย” ยังคงดำเนินต่อไป

“รัฐบาลยืนยันว่าจะทำให้เห็นว่าออสเตรเลียจะเป็นผู้นำโลกในเรื่องเทคโนโลยีการเงิน และจะมุ่งเป้าให้ธุรกิจนวัตกรรมการเงินท้องถิ่นเป็นผู้นำระดับโลก”

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น