<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

บริษัทผู้ผลิต “เครื่องซีร็อกซ์” ต้องการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อสร้างระบบ Time Stamp

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนามว่า Xerox กำลังวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการสร้างระบบตรวจสอบยืนยันแบบดิจิตอล (digital proofs) และลงเวลาสำหรับเอกสาร และไฟล์ข้อมูลด้านอื่นๆ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Patent and Trademark Office (USPTO) หรือคล้ายๆกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในไทย ได้มีการโพสสิทธิบัตรใหม่ที่ถูกจดโดยบริษัท Xerox ที่มีการอธิบายถึงการใช้เทคโนโลยี Blockchain (แต่ไม่ได้มีการระบุว่าจะใช้แบบ public หรือ private) ที่จะนำมาปรับใช้ประเภทของข้อมูลต่างๆ (ซึ่งอาจจะเป็นรูปภาพและวีดีโอ) ในลงเวลาในการยืนยันไว้บนเอกสารนั้นๆ

โดยในรายงานนั้นได้มีการกล่าวถึงการนำ Blockchain ของ Bitcoin มาปรับใช้ในด้าน time stamp และยังมีการกล่าวถึงโปรเจ็ค Proof of Existence ด้วย ในรายงานยังกล่าวเพิ่มว่า

“อ้างอิงจากแง่มุมของรูปลักษณ์ของการประดิษฐ์นี้ สิทธิบัตรดังกล่าวประกอบด้วยการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะถูกนำมาเก็บไว้ในบล็อกล่าสุดของ Blockchain เมื่อข้อมูลที่ถูกตั้งเป้าหมายไว้ ถูกสร้างขึ้นมา และหน่วยการลงทะเบียนที่ลงทะเบียนข้อมูลแบบ proof of information ที่จะบ่งชี้ว่า ข้อมูลเป้าหมายที่สร้างขึ้นมีความสัมพันธ์กับข้อมูลคุณลักษณะที่ได้รับจากข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาผ่าน proof of time”

ที่น่าสนใจก็คือ ชื่อบนเอกสารนั้นใช้ชื่อเดียวกับแอพของ Xerox ที่ถูกจดสิทธิบัตรไปแล้วเมื่อปี 2015 แม้ว่าในฉบับนั้นจะไม่ได้มีการพูดถึงเทคโนโลยี Blockchain

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทาง Xerox นั้นได้ทำการจดสิทธิบัตรด้าน Blockchain ไปแล้วสองตัว โดยสิทธิบัตรดังกล่าวนั้นมีการพูดถึงการใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้เพื่อเก็บข้อมูล

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น