<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้เขียน: Jiraboon

ผู้หลงไหลในบิทคอยน์และเทคโนโลยี Blockchain เริ่มรู้จักบิทคอยน์เมื่อประมาณปี 2013 แต่เริ่มมาให้ความสนใจจริงๆเมื่อตอนเล่นเกม Bitcoin Billionaire ประมาณปลายปี 2014 คิดว่า Bitcoin และเทคโนโลยี Blockchain จะมาเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า