<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

“กระแส Cryptocurrency ไม่สามารถถูกหยุดได้” กล่าวโดยรองผู้นำนวยการธนาคารกลางไนจีเรีย

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ธนาคารกลางประเทศไนจีเรียดูเหมือนว่ากำลังจะเริ่มหันมาสนใจเทคโนโลยี blockchain และ cryptocurrency

โดยอ้างอิงจากรายงานของ The Guardian เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานาย Musa Jimoh หรือ หรือรองผู้อำนวยการของธนาคารกลางแห่งประเทศไนจีเรียออกมากล่าวในงานประชุมเกี่ยวกับ cryptocurrency ในเมือง Lagos ว่าทางธนาคารกลางนั้นกำลังเตรียมออก white paper ของโปรเจคๆหนึ่ง

ทว่าที่น่าในใจคือนาย Jimoh ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้พวกเขานั้นต้องออกมาศึกษาเทคโนโลยีดังกล่าว สาเหตุก็เพราะว่าธนาคารกลางนั้น “ไม่สามารถหยุดกระแสที่สร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยี Blockchain และอนุพันธ์ของมันได้” การแสดงความเห็นดังกล่าวนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีน้ำหนักที่มากพอสมควร เนื่องจากว่าธนาคารกลางแห่งประเทศไนจีเรียเป็นผู้ออกกฎหมายทางด้านการเงินในประเทศ

นาย Jimoh ยังได้กล่าวอีกว่า ด้วยธรรมชาติของเทคโนโลยี Blockchain ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน private key เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่บนเทคโนโลยี Blockchain ได้นั้น ก่อให้เกิดความเป็นสกุลเงินในรูปแบบหนึ่งที่ไม่สามารถถูกยึดหรือห้ามไม่ให้ใช้งานได้

ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวก็ได้ถูกสำรวจผ่านแบบสอบถามเกี่ยวกับการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเติบโตในประเทศว่าเป็นอย่างไร โดยผลสำรวจจากผู้เข้าร่วมนั้นพบว่าค่อนข้างที่จะเป็นบวก ส่วนหัวข้อในการประชุมอื่นๆก็ได้มีการพูดถึงว่า Blockchain จะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการจ่ายเงินอย่างไร และรวมถึงความเสี่ยงของเทคโนโลยีดังกล่าว

ดอกเตอร์ David Isiawe ประธานของสมาคมรักษาความปลอดภัยข้อมูลแห่งไนจีเรียได้ออกมากล่าวว่าเทคโนโลยี Blockchain นั้นคือความเป็นจริงที่ผู้นำประเทศทุกๆคนต้องเจอ “ไม่ว่าพวกเขาจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม”

[rsnippet id=”1″ name=”AdSense In-article ad 1″]

การออกมาแสดงความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับการรับรู้ถึงเทคโนโลยีดังกล่าวที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไนจีเรีย และรวมถึงปัญหาด้านตลาดในประเทศที่ยังใหม่อยู่ ซึ่งในปีเดียวกันนี้ ธนาคารกลางแห่งประเทศไนจีเรียเคยออกมาประกาศเตือนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวมาแล้วสองครั้ง

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น