<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รวบรวมคำศัพท์ที่พบบ่อยในวงการ Cryptocurrency และ Blockchain

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สำหรับคนที่เข้ามาศึกษา CryptoCurrency อาจจะสงสัยในศัพเทคนิคเฉพาะบางคำที่ใช้บ่อยๆในเวปไซต์เรา ทางเราจึงได้จัดทำคำศัพท์ที่พบบ่อยและรวมรวมความหมายของมันมาให้แก่ผู้ที่สนใจใน CryptoCurrency โดยทางเราจะอัพเดทเรื่อยๆ

51% ATTACK

การโจมตีที่มีผู้ถือกำลังขุดเกินกว่า 51% ของระบบทำให้สามารถควบคุม Transaction และระบบได้

ADDRESS

ที่อยู่ของบัญชีเงินดิจิตอลใช้รับส่งเงินดิจิตอลเปรียบเสมือนเลขบัญชีธนาคาร

ALTCOIN

เงินดิจิตอลสกุลอื่นๆที่ไม่ใช่ Bitcoin เช่น litecoin Dougecoin

AML

Anti-Money Laundering (AML)  การต่อต้านการฟอกเงิน

ASIC

An Application Specific Integrated Circuit (ASIC) เป็นชิพพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานเฉพาะทางสามารถพบได้ในอุปกรณ์ทั่วไปอย่างมือถือ แต่เป็นที่รู้จักกันดีในเครื่องขุด Bitcoin

ASIC MINER

Application Specific Integrated Circuit miner เครืองขุดเฉพาะทางที่สร้างมาสำหรับขุดเงินดิจิตอลโดยเฉพาะมีพลังประมวลผลมากกว่า CPU/ GPU มหาศาล

BITCOIN PRICE INDEX (BPI)

Bitcoin Price Index, คิดค้นโดย Coin Desk โดยแสดงราคาเฉลี่ยของ Bitcoin จากตลาดทั่วโลก

BITPAY

หนึ่งใน Payment channel ของการจ่ายเงินด้วย Bitcoin

BITSTAMP

BitStamp คือหนึ่งใน Cryptocurrency Exchange ที่เติบโตเร็วที่สุด

BLOCKCHAIN

เป็นวิธีการเก็บข้อมูลแบบนึงที่ใช้ในเงินดิจิตอลแทบทุกชนิดโดยข้อมูลจะเรียกต่อกับเป็น Block แต่ละ Block จะอ้างอิงถึงกันทำให้ไม่สามารถย้อนไปแก้ไข Block ก่อนๆได้

BLOCK REWARD

รางวัลที่นักขุดจะได้จากการขุดหรือช่วยยืนยันการทำธุรกรรม.

BTC

ตัวย่อของสกุลเงิน Bitcoin เหมือน USD THB.

BX

กระดานเทรดเงินดิจิตอลแห่งแรกในไทย

CLIENT

โปรแกรมที่ต่อกับฮาร์ดแวร์หรือระบบอะไรซักอย่างรู้จักในชื่อ Lite client ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับโอนเงินดิจิตอลโดยไม่จำเป็นต้องโหลด Blockchain

CONFIRMATION

การยืนยันว่าธุรกรรมนั้นถูกต้องในแต่ละบล็อคเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมมีความถูกต้อง โดยทั่วไปจะมีตั้งแต่ 0-6 confirm

CONSENSUS

การเห็นพ้องต้องกันของระบบหรือวิธีที่ทำให้โหนดทุกโหนดเห็นพ้องในทางเดียวกัน

CPU

Central Processing Unit เป็นฮาร์ดแวร์ที่สามารถนำมาใช้ขุดเงินดิจิตอลได้และมันเคยใช้ ขุด Bitcoin ในสมัยแรกๆ

CRYPTOCURRENCY

สกุลเงินที่เข้ารหัสทางคณิตศาสตร์เพื่อความปลอดภัยหรือเงินดิจิตอลในทุกวันนี้อย่าง Bitcoin และ Ethereum

CRYPTOGRAPHY

กระบวนการเข้ารหัสทางคณิตศาสตร์ในการสร้างความปลอดภัยแก่ข้อมูล

[rsnippet id=”1″ name=”AdSense In-article ad 1″]

DDOS

การโจมตีในเนตเวิร์คที่จะยิง Traffic เข้ามาที่ Brandwidth ของเป้าหมายเพื่อก่อกวนหรือทำให้ระบบล่มและปัญหามากในระบบ Centralized หรือเงินดิจิตอลที่มีกำลังขุดน้อย

DECENTRALIZED

ระบบที่ไม่มีตัวกลางซึ่งเป็นรูปแบบของเงินดิจิตอลแทบทุกชนิด

DIFFICULTY

ค่าความยากในการขุดเงินดิจิตอลโดยเงินดิจิตอลนั้นจะมีอัตราการเกิดที่แน่นอนเมื่อมีคนเข้ามาขุดเงินดิจิตอลมากขึ้นหรือลดลงค่านี้จะถูกปรับเพื่อให้เงินดิจิตอลผลิตออกมาในอัตราคงที่

DOUBLE SPENDING

ปัญหาการนำเงินดิจิตอลไปใช้สองครั้งเนื่องจากเงินดิจิตอลเป็นข้อมูลทางดิจิตอลที่มีโอกาสปลอมแปลงง่ายเป็นเหตุผลที่การโอนเงินดิจิตอลต้องมีการ confirm มากกว่า 0

EXCHANGE

ตลาดแลกเปลี่ยนซึ่งในที่นี้หมายถึงเวปหรือตลาดใดๆที่สามารถแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลได้

FAUCET

การแจกเงินดิจิตอลให้กับผู้ใช้ มักจะถูกใช้ในเงินดิจิตอลสกุลใหม่ๆหรือเงินดิจิตอลที่ต้องมีเงินในบัญชีก้่อนถึงจะใช้ระบบได้เช่น Burst

FIAT CURRENCY

เงินสกุลทั่วไปในปัจจุบันที่อยู่ในรูปแบบกระดาษเช่นดอลลาห์หรือบาท

FORK

การแตกตัวของสายโซ่ Blockchain มักเกิดขึ้นได้เมื่อในการพัฒนาระบบใหม่ของเงินดิจิตอล

GENESIS BLOCK

Block แรกของ Blockchain

GPU

graphical processing unit, หรือการ์ดจอของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความสามารถดีในการขุดเงินดิจิตอล

HASH

การเข้ารหัสซึ่งถูกใช้ในธุรกรรมของเงินดิจิตอล

HASH RATE

อัตราส่วนในการไขโจทย์ที่ใช้ในการขุดหรือยืนยันธุรกรรมของเงินดิจิตอล

HASHES/SEC

พลังในการเข้ารหัสหรือไขรหัสต่อวินาที

KYC

Know Your Client หรือกระบวนการเก็บข้อมูลผู้ใช้ในระบบ

LITECOIN

เงินดิจิตอลที่ใช้อัลกอริทึ่ม Scrypt

MBTC

หน่วยย่อยของ Bitcoin มีค่าเท่ากับ 0.001 BTC

MINING

การขุดหรือการช่วยยืนยันธุรกรรมในระบบ Blockchain และเป็นการสร้างเหรียญใหม่ๆในเงินดิขิตอลหลายๆชนิด

GOX

ตลาดแลกเปลี่ยน  Bitcoin แห่งแรกในญี่ปุ่น ปิดตัวลงในปี 2014 จากการถูกขโมย Bitcoin ทำให้ Bitcoin เกิดสภาวะราคาตกเป็นเวลานาน

NODE

คอมพิวเตอร์ที่ต่อกับเนตเวิร์คของเงินดิจิตอลทำให้ระบบยังดำเนินการได้ ในวงการเงินดิจิตอลหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูล Bสockchain

NONCE

ข้อมูลหรือตัวเลขที่สุ่มขึ้นมาใช้เป็น Input ของการเข้ารหัสของ Block

ORPHAN BLOCK

Block ที่เกิดจากการ Fork และกลายเป็นสายโว่ที่ไม่ถูกยอมรับจากโซ่หลัก

OTC EXCHANGE

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลระหว่างบุคคลต่อบุคคลโดยไม่อาศัยตัวกลาง

P2P

P2P หรือ Peer-to-Peer การมีปฎิสัมพันใดๆก็ตามระหว่างคนสองๆคนไม่จำเกป็นต้องใช้ตัวกลาง

PAPER WALLET

กระดาษที่มี Private key เก็บอยู่เป็นวิธีเก็บ Private key ที่ปลอดภัยกว่าเห็บบนเวปไซต์

[rsnippet id=”1″ name=”AdSense In-article ad 1″]

POOL

กลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักขุดเพื่อขุดเงินดิจิตอลและแบ่งส่วนแบ่งกัน

PRIVATE KEY

เป็นรหัสที่เปรียบเสมือนรหัสผ่านของบัญชี Bitcoin เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้ต้องรักษา

PROOF OF STAKE

เป็นวิธีการอีกตัวเลือกที่ออกแบบมาแก้ไข Proof of work โดยใช้การวางเงินค้ำประกันแทนการใช้พลังประมวลผล

PROOF OF WORK

วิธีที่เป็นแนวคิดในการขุดเงินดิจิตอลโดยแปลว่าคนที่ทำมากจะได้รางวัลไป ในวงการเงินดิจิตอลหมายถึงการนำพลังประมวลผลมาใช้ขุดเงินดิจิตอล

PUBLIC KEY

เปรียบเสมือนชื่อบัญชีธนาคารที่เอาไว้เป็นที่อยู่ในการรับส่งเงินใช้คู่กับ Private key ยืนยันสิทธิในการเป็นเจ้าของบัญชี

SATOSHI

ชื่อของผู้สร้าง Bitcoin และเป็นหน่วยย่อยที่สุดของ Bitcoin มีค่า 0.00000001 BTC.

SATOSHI NAKAMOTO

ผู้สร้าง Bitcoin ในปี 2008 เป็นเพียงนามแฝงเท่านั้น

SCRYPT

อัลกอริทึ่มที่ใช้ในการขุดเงินดิจิตอลบางชนิดถูกออกแบบมาให้มีความซับซ้อนน้อยกว่า SHA-256

SILK ROAD

ตลาดออนไลน์ใต้ดินที่ปิดตัวลงไปในปี 2013 ที่รับเงินดิจิตอลในการชำระเงิน

SHA-256

อัลกอริทึ่มที่ใช้ในการขุดเงินดิจิตอลบางชนิดเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นอัลกอริทึ่มของ Bitcoin

SMART CONTRACT

สัญญาอัจฉริยะหรือการสร้างสคริปหรือโปรแกรมที่สามารถตั้งเงื่อนไขได้เช่นการนำไปใช้ในการกู้ยืมเงินเมื่อผถึงเวลาผู้กู้จะต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยอัตโนมัติ

TESTNET

ระบบ Test ของ Blockchain

TRANSACTION BLOCK

กล่องที่เก็บธุรกรรมจำนวนนึงของเงินดิจิตอลซึ่งมีขนาดและเวลาที่จะถูกยืนยันในเวลาที่ต่างกันไปในเงินดิจิตอลแต่ละชนิด

TRANSACTION FEE

ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม Bitcoin ยิ่งจ่ายมากจะทำให้ธุรกรรมของเราบืนยันเร็วเพราะนักขุดจะเลือกยืนยันธุรกรรมที่มีค่าธรรมเนียมสูงก่อน

UBTC

หน่วยย่อยของ Bitcoin หรือคือ microbitcoin มีมูลค่า 0.000001 BTC

[rsnippet id=”1″ name=”AdSense In-article ad 1″]

VIRGIN BITCOIN

Bitcoin ที่ได้จากการขุดและยังไม่เคยถูกนำไปแลกเปลี่ยนเวป Cloud mining ที่น่าเชื่อถือจะจ่าย VIRGIN BITCOIN เท่านั้น

VOLUME

ปริมาณการซื้อขายต่อวันเช่น Bitcoin Volume คือมูลค่าการซื้อขาย Bitcoin ใน 1 วัน

WALLET

กระเป๋าที่เก็บเงินดิจิตอลมีทั้งแอปพลิเคชั่นหรือแบบ blockchain

WHITE PAPER

เอกสารที่แสดงถึงการทำงานรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในเงินดิจิตอลสกุลต่างๆ

ZERO COIN

โปรโตคอลที่ใช้ในเงินดิจิตอลอย่าง Zcash หรือ Zcoin ที่จะทำให้ธุรกรรมของเราเป็นความลับ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น