<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รัฐบาลออสเตรียจะใช้ Blockchain ของ Ethereum รับรองการประมูลพันธบัตรของรัฐบาล

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

รัฐบาลออสเตรียกำลังวางแผนที่จะใช้ Blockchain ของ Ethereum ในการรับรองการประมูลพันธบัตรของรัฐบาล (Government Bond) ที่มีมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์

อ้างอิงจากประกาศของกระทรวงการเงินเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หน่วยงานด้านการคลังของรัฐบาลกลาง (OeBFA) ได้มอบหมายให้ Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) ธนาคารยักษ์ใหญ่ ดำเนินการประมูลในวันที่ 2 ตุลาคมที่จะถึงนี้

หน้าที่ของธนาคารในการประมูลนั้นคือ ให้บริการรับรองข้อมูลของธรุกรรมการประมูล และเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้บน Blockchain

รายงานข่าวจาก Kleine Zeitung ระบุในวันอังคารที่ผ่านมาว่า OeKB ได้ยืนยันแล้วว่าจะใช้ทรัพยากรด้านไอทีภายในองค์กร เพื่อดูแลการประมูลที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะใช้ Blockchain ของ Ethereum เพื่อเก็บข้อมูลเป็นค่าแฮชบนเครือข่ายสาธารณะ

นาง  Angelika Sommer-Hemetsberger หนึ่งในสมาชิกบอร์ดบริหารของ OeKB ได้ให้ความเห็นของเธอในประกาศว่า:

“เทคโนโลยี Blockchain นั้นมีศักยภาพที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และรับรองคุณภาพที่ดีของกระบวนการของธนาคาร เราได้ศึกษาในประเด็นนี้อย่างถี่ถ้วน และพร้อมที่จะทดสอบมันในหลาย Prototypes แล้ว การร่วมงานกับ OeBFA ถือเป็นอีกก้าวที่น่าพอใจ”

นี่คือก้าวแห่งประวัติศาสตร์ที่ รัฐบาลของออสเตรียจะเริ่มยอมรับเทคโนโลยี Blockchain และเป็นครั้งแรกที่ใช้ในการทำธุรกรรมภายในประเทศ

นาย Markus Stix หัวหน้าผู้บริหารของ OeBFA กล่าว:

“ความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้มีความมั่นใจที่มากขึ้นตาม ภายในกระบวนการประมูลพันธบัตรของรัฐบาลออสเตรีย และจะทำให้จุดยืนของออสเตรียชัดเจนมากขึ้นในตลาด รวมทั้งยังลดต้นทุนได้ทางอ้อมอีกด้วย”

นี่เป็นสัญญาณที่ดีว่า หน่วยงานระดับรัฐบาลนั้นเริ่มยอมรับเทคโนโลยี Blockchain แล้ว แต่อย่างไรก็ตามต้องแยกออกจากกันว่ามันยังคงไม่ส่งผลต่อการยอมรับ Cryptocurrency เท่าไรนัก

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น