<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

NECTEC แห่งประเทศไทยพัฒนา Blockchain สำหรับการลงคะแนนเสียงแบบ e-voting คาดทดลองใช้ในมหาลัยก่อน

อ้างอิงจาก Bangkok Post เมื่อวันที่สองมกราคมที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center) หรือ NECTEC ได้พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain ในการลงคะแนนเสียงแบบ e-voting

NECTEC

NECTEC เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้การรับรองคุณภาพบริภัณฑ์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอ้างอิงมาตรฐานระดับชาติของประเทศไทย

ทาง NECTEC กล่าวว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ควบคู่กับการลงคะแนนแบบดั้งเดิมได้ เนื่องจากคนไทยมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น อ้างอิงจาก NECTEC เมื่อเทคโนโลยี 5G ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ก็จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับคะแนนโหวต โดยคะแนนโหวตทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีตัวใหม่ ดร. ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ NECTEC กล่าวว่า:

“NECTEC ได้พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain สำหรับการโหวตในรูปแบบ E-Voting ที่จะสามารถนำไปใช้กับการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับจังหวัดหรือระดับชุมชน เช่นเดียวกับการโหวตในธุรกิจต่าง ๆ เช่นบอร์ดผู้บริหาร กรรมการบริษัท โดยเป้าหมายก็คือการลดการฉ้อโกงและรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล”

เลือกตั้ง

ดร. ชาลี ยังกล่าวต่ออีกว่า เพื่อให้ระบบทำงานได้ต้องมีผู้ควบคุม, ผู้ลงคะแนนและผู้สมัคร ก่อนการเลือกตั้งผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและคุณสมบัติผู้สมัคร ผู้ลงคะแนนจะสามารถลงคะแนนทางอีเมลและต้องได้รับการยืนยันจากกล้องมือถือ

การลงคะแนนบนระบบ Blockchain แผ่ขยายไปในวงกว้าง เพราะมันมีศักยภาพที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้น เป็นไปอย่างรวดเร็ว ราคาถูกลงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่มันก็ต้องใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงนั้นสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนมือถือและยืนยันตนได้หรือไม่

เขายังกล่าวอีกว่าการลงคะแนนเสียงแบบ Blockchain สามารถปรับใช้ในระยะสั้นในสถาวะแวดล้อมที่ปิด ยกตัวอย่างเช่น คนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศสามารถไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลเพื่อออกเสียงลงคะแนนและยืนยันตัวตนของพวกเขา ดร. ชาลี ยังกล่าวด้วยว่าระบบดังกล่าวอาจถูกทดลองในการเลือกตั้งขนาดเล็กเช่นมหาวิทยาลัย, จังหวัดและบอร์ดคณะบริหาร

ก่อนหน้านี้ทาง Siam Blockchain ได้รายงานว่าพรรคประชาธิปัตย์นำเอา Blockchain ของ ZCoin มาใช้ในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ในขณะเดียวกันตอนนี้มีพรรคการเมือง 2 พรรคคือพรรคกลางละพรรคอนาคตใหม่สนใจการใช้งานของเทคโนโลยี Blockchain นี้ด้วยเช่นกัน

ผู้ก่อตั้งพรรคกลางนายชุมพล ครุฑแก้ว กล่าว่าสมาชิกพรรคใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหลักในการติดต่อสื่อสารกัน

“ดังนั้นตลอดเวลาเราทำงานกันแบบออนไลน์ เราอภิปรายถกเถียงและประชุมกันทางอินเตอร์ ทุกคนสามารถที่จะ work from home ได้ซึ่งก็ประหยัดเวลาและเงินไปมากเพราะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีออฟฟิศ”

Read previous post:

นักวิเคราะห์...

Close