Wiput Watanasupt, Author at Siam Blockchain
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Wiput Watanasupt

Wiput Watanasupt

102 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
เป็นผู้ที่เพิ่งเข้ามาศึกษาเรื่อง Bitcoin และเรื่อง Cryptocurrency และเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้น