<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

VeChain จับมือบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีน Haier นำ Blockchain สู่วงการแฟชั่น

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตั้งแต่ที่ได้มีการคิดค้น Bitcoin ขึ้นมา วงการอุตสาหกรรมของสกุลเงินคริปโตก็ได้เริ่มมุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางด้านการเงินและการธนาคาร

อย่างไรก็ตามเมื่ออุตสาหกรรมดังกล่าวได้พัฒนาและเติบโตขึ้น วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีจึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การสร้างสกุลเงินดิจิทัลหรือเป็นนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเท่านั้น แต่ยังส่งอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมด้านอื่นๆอื่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัท Vechain (VET) ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่คิดนอกกรอบดังกล่าว

VeChain พัฒนานวัตกรรมสำหรับวงการแฟชั่นอย่างไร?

นอกจากการมุ่งเป้าการพัฒนาไปที่ห่วงโซ่อุปทาน, การขนส่ง, ยานยนต์, การเชื่อมโยงสินค้ากับอินเทอร์เน็ต, การดำเนินการของรัฐบาล และการระบุตัวตนโดยอาศัยเทคโนโลยี Blockchain แล้ว ทางบริษัท VeChain ได้เริ่มดำเนินการนำเสนอแนวทางใหม่ๆให้กับวงการแฟชั่นโดยได้นำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้

โดยในวันที่ 1 เดือนเมษายนที่ผ่านมาทางบริษัท Haier ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ครองตลาดด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ภายในบ้านทั่วโลก ได้ประกาศถึงความร่วมมือทางด้านกลยุทธ์การตลาดกับบริษัท VeChain และบริษัท DNV GL ในงาน “การเปิดตัวความสำเร็จระดับโลกของแพลตฟอร์ม COSMOPlat”  

แพลตฟอร์ม COSMOPlat หรือในอีกชื่อเรียกคือ MyStory นั้นมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการวงจรหมุนเวียนการใช้งานของสินค้าประเภทเสื้อผ้าโดยเป็นการเชื่อมโยงสินค้าด้านแฟชั่นและการสวมใส่ไว้บนโลกอินเทอร์เน็ต หรือ Internet of Clothing (IoC) ซึ่งใช้ Blockchain Protocal ในชื่อ VeChainThor

แพลตฟอร์มดังกล่าวนั้นจะทำให้เหล่าผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างละเอียดของสินค้าแฟชั่นที่ตนซื้อได้อย่างเช่น กระบวนการผลิต, วัตถุดิบ, การออกแบบ และแบรนด์ของสินค้าผ่านการสแกน QR code

เป้าหมายของ VeChain สำหรับความร่วมมือในการสร้าง COSMOPlat นั้นไม่จำกัดอยู่แค่การสร้างความโปร่งใสและพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับเหล่าผู้ขายสินค้าเท่านั้น แต่ทางบริษัทยังต้องการสร้างการเชื่อมต่อร่วมกับเหล่าผู้บริโภคทั้งหลายอีกด้วย

นาย Zhang Weijie ผู้บริหารสูงสุดของแผนกผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของบริษัท Haier ได้กล่าวให้ความเห็นถึงความร่วมมือดังกล่าวว่า

“ความร่วมมือทางด้านกลยุทธ์การตลาดครั้งนี้เป็นการผลักดันระบบการบริหารจัดการวงจรการหมุนเวียนของสินค้าประเภทเสื้อผ้าโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain อันเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ การดำเนินการอย่างเป็นระบบนี้เป็นวิธีการที่มีความโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากที่สุด ซึ่งเกิดจากการนำนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีด้านต่างๆ และเป็นการสร้างกิจกรรมที่ทำให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในสินค้ามาใช้งาน”

การสร้างสรรค์เทคโนโลยี Blockchain รูปแบบใหม่ๆโดยความร่วมมือระหว่าง VeChainThor และ Haier

ความร่วมมือระหว่างแพลตฟอร์ม COSMOPlat และเทคโนโลยี Blockchain ของ VeChainThor ที่เกิดขึ้นจะเป็นการสร้างเครือข่ายของข้อมูลระหว่างฝ่ายต่างๆในอุตสาหกรรม เช่น ฟาร์ม, โรงงาน, ร้านค้า และเหล่าผู้บริโภค เพื่อสินค้าแฟชั่นของบริษัท Haier ในชื่อแพลตฟอร์ม MyStory

นอกจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ทางบริษัททั้งสองยังได้มีแผนการขยายการพัฒนาและการนำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้นอกเหนือจากในวงการแฟชั่นอย่างเช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอสำหรับครัวเรือน อุตสากรรมการพิมพ์และการย้อม การทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย โดยนาย Jerome Grilleres ผู้จัดการของบริษัท VeChain ในทวีปยุโรปได้ออกมาให้ความเห็นว่า

“ ทางเรารู้สึกขอบคุณทางบริษัท Haier และบริษัท DNV GL เป็นอย่างมากที่ทำให้เราสามารถนำเทคโนโลยี Blockchain มาสู่ตลาดของสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งหากไม่มีความร่วมมือของทั้งสามฝ่าย ความสำเร็จครั้งนี้คงจะไม่เกิดขึ้น และหลังจากนี้ทางบริษัทจากยังคงค้นหาหนทางใหม่ๆสำหรับการนำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญแก่เศรษฐกิจ”

จากคำกล่าวของเขาแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการครั้งนี้ของ VeChain เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะนำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้สร้างนวัตกรรมสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆอีกมาก

ที่มา : investinblockchain

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น