<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รายงาน: กองทัพประเทศจีนเตรียมนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ให้รางวัลแก่ทหาร

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงจากรายงานในวันที่ 18 นี้ กองทัพของทางประเทศจีนเตรียมสร้างระบบการตบรางวัลให้แก่บุคลากรภายในโดยอาศัยเทคโนโลยี Blockchain โดยจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรภายในรวมทั้งเป็นแรงจูงใจในการปฎิบัติงานอีกด้วย

ทั้งนี้ทางรายงานของกองทัพจีน หรือ People’s Liberation Army (PLA) ได้กล่าวว่าระบบ Blockchain ดังกล่าวนั้นจะไม่ใช่การสร้างระบบสำหรับการสร้างแรงจูงใจโดยตอบแทนเป็นสิ่งทรงมูลค่าใดๆ หากแต่จะเป็นนวัตกรรมซึ่เป็นยุทธ์ศาสตร์ในการบริการจัดการการดำเนินการของกองทัพนั่นเอง

เหรียญซึ่งไม่ใช่การสร้างแรงจูงใจทางการเงิน

ทางกองทัพจีนนั้นได้มีการแสดงถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องในการนำระบบการจัดการซึ่งทำงานอยู่บนเทคโนโลยี Blockchain ที่มีความปลอดภัยสูง โดยจะนำมาใช้งานในการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรภายในกองทัพรวมทั้งการเก็บรักษาข้อมูลเช่น ข้อมูลการฝึก ลำดับขั้นและยศ รวมทั้งภารกิจที่ได้ดำเนินการและรายงานศักภาพของบุคลากรต่างๆ เป็นต้น

ระบบดังกล่าวนั้นอาจนำการออกเหรียญมาใช้งานเพื่อที่จะแจกจ่ายให้แก่ทหารในฐานะรางวัลการทำงานโดยเป็นเครื่องจูงใจที่ไม่ใช่เหรียญซึ่งสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินใดๆได้ หากแต่เหรียญดังกล่าวนั้นจะเป็นเสมือนเครื่องมือในการชี้วัดศักยภาพของทหารแต่ละราย

นอกจากนี้แล้วสิ่งที่ทำให้ระบบแบบใหม่ซึ่งจะถูกสร้างโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain นี้แตกต่างจากระบบการตบรางวัลซึ่งใช้อยู่ก่อนหน้าแล้วนั้น ไม่ใช่แค่เพียงเป็นการสร้างนวัตกรรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังคงรวมถึงความรวดเร็วในการตอบสนองภายในระบบการดำเนินการอีกด้วย โดยหนึ่งในแหล่งข่าวซึ่งไม่ระบุตัวตนได้แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า 

“มันดูเหมือนว่าระบบดังกล่าวนั้นจะใกล้เคียงกับระบบ KPI ซึ่งดำเนินการรายงานผลการทำงานกลับสู่บุคลากรภายในอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเป็นประจำ”

ทั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดใดๆกล่าวถึงลักษณะของเหรียญที่จะถูกนำมาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้แล้วสำหรับผู้ซึ่งติดตามการดำเนินการของประเทศจีนในด้านข้อมูลแล้ว การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้คนรวมทั้งการสอดแนมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี้ได้เตือนพวกเขาถึงระบบ social credit system ของประเทศจีนซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ในช่วงปี 2007 แล้วอีกด้วย 

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น