<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้บริหาร Coinbase ชี้ Bitcoin และคริปโตถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสถานการณ์คับขันแบบนี้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

จากการประชุมพนักงานของบริษัท Coinbase ที่ผ่านมานั้น ทางผู้บริหารอย่างนาย Brian Armstrong ได้มีการออกมากล่าวถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงการทำงานภายในบริษัทรวมถึงยังได้มีการกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของสกุลเงินคริปโตซึ่งได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ทางการเงินในอดีต และจะเข้ามามีบทบาทในโลกการเงินโดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญอย่างเช่นในปัจจุบันนั่นเอง

โดยตัวเขานั้นได้มีการแสดงความเชื่อมันในตัวสกุลเงินคริปโตโดยเฉพาะ Bitcoin อย่างมากว่า พร้อมชี้ว่าสินทรัพย์เหล่านี้จะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะกับการลงทุนและใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยเฉพาะในช่วงเวลาแสดงให้เห้นถึงความอ่อนแอของระบบการเงินซึ่งมีการใช้งานในปัจจุบัน

การที่มูลค่าของเงินในระบบลดลงนั้นมีที่มาจากปริมาณเงินไหลเวียนที่มากขึ้นจากทางภาครัฐ ซึ่งรูปแบบการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในระบบโดยปราศจากมูลค่าที่แท้จริงเบื้องหลังนั้นจะนำไปสู่สภาวะเงินเฟ้อในที่สุด

ดังนั้นแล้วเมื่อพิจารณาจากกรณีข้างต้นแล้วจะพบว่าสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติของความคงที่ของมูลค่าเนื่องจากปริมาณเหรียญไหลเวียนในระบบที่มีความแน่นอนตลอดจนสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์นั้นจึงเป็นตัวเลือกทางการเงินและการลงทุนอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงของวิกฤติเศรษฐกิจเช่นในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามตัวเขายังได้ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคสำคัญในการดำเนินการใช้งานสกุลเงินคริปโตในวงกว้าง โดยได้เปรียบเทียบกับที่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการใช้งานอินเทอร์เน็ตคือ Bitcoin นั้นจำเป็นที่จะต้องขยายการใช้งานในปริมาณที่มากกว่านี้ อีกทั้งยังต้องง่ายต่อการใช้งานโดยคนทั่วไปเพื่อให้ตัวเลขผู้ใช้งานนั้นเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆ

ดังนั้นแล้วในการประชุมดังกล่าวตัวเขาก็ได้กล่าวย้ำถึงแผนการดำเนินการของโครงการดังกล่าวในภาพรวมตั้บแต่การเพิ่มการลงทุนในตลาดคริปโต การสร้างความเชื่อมโยงภายในตลาดคริปโตผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัทโดยการเพิ่มช่องทางในการดำเนินการชำระเงิน ตลอดจนการให้การสนับสนุนการพัฒนาภายในตลาดคริปโต เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ตัวเขาก็ได้ประกาศชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ความไม่ปกติในปัจจุบัน ซึ่งแม้ว่าวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทนั้นจะถูกตั้งไว้ แต่ตัวเขาก็ได้ให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัท โดยเน้นย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือการที่พนักงานทุกคนนั้นดูแลรักษาตัวเองและครอบครัวให้ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น