<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

พรรคฝ่ายค้านของ El Salvador โร่ต่อต้านกฎหมาย Bitcoin อ้างขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญ

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

แผนการอันยิ่งใหญ่ของ El Salvador ในการส่งเสริมการยอมรับ Bitcoin อาจต้องยุติลงหากกฎหมาย Bitcoin ที่เสนอโดยประธานาธิบดี Bukele ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญ

พรรคฝ่ายค้าน Farabundo Martí National Liberation Front (FMLN) ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยอ้างว่าการยอมรับ Bitcoin ของประธานาธิบดี Bukele นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ

นาย Jaime Guevara สมาชิกสภานิติบัญญัของติ FMLN เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวร่วมกับประชาชนชาว El Salvador โดยอ้างว่ากฎหมาย Bitcoin ของประเทศนั้นเป็น “การขัดต่อหลักกฎหมาย และไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศ” อ้างอิงตามคำพูดในรายงานของสื่อข่าวท้องถิ่น outlet El Mundo

FMLN เป็นพรรคอันดับสามในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงเกือบ 7% ในขณะที่พรรคแนวคิดใหม่ของ Bukele นั้นเป็นผู้นำที่โดดเด่นด้วยคะแนนเสียงสองในสาม 

นาย Enrique Anaya ทนายความชาว El Salvador ให้ความเห็นว่า ทำเนียบประธานาธิบดีไม่ได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการบังคับใช้กฎหมาย Bitcoin ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนและตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติอาจเริ่มมีการฟ้องร้องภายใน

โพลล์สำรวจประชาชนทั่วไปกว่า 1,600 คนที่ดำเนินการโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่ง El Salvador ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 มิถุนายนพบว่า ชาว  El Salvador มากกว่า 8 ใน 10 ไม่ต้องการรับเงินเดือนเป็น Bitcoin โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน นาย Rolando Castro รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของ El Salvador กล่าวว่า ประเทศที่ยังไม่พร้อมสำหรับการนำ Bitcoin มาใช้ในการจ่ายเงินเดือน

นอกจากนี้แผนการปรับใช้ Bitcoin ยังต้องเผชิญแรงกดดันจากธนาคารโลก ซึ่งปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือกับ El Salvador โดยอ้างว่า “มันยังมีข้อบกพร่องในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใส” 

แม้ว่ากฎหมาย Bitcoin จะมีผลบังคับใช้จริงใน El Salvador แต่มันก็ยังคงมีอุปสรรคอีกมากมาย ก่อนที่คนทั้งประเทศจะยอมรับ Bitcoin เป็นกระแสหลัก เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของการปรับขนาดของเครือข่าย

ในขณะที่เขียนรายงานอยู่นี้ราคา Bitcoin ได้ร่วงลดลง 7% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาและมีการซื้อขายกันอยู่ที่ 32,800 ดอลลาร์ อ้างอิงข้อมูลจาก Coinmarketcap

ที่มา :  cointelegraph